Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Corona

Tips voor verbeteren vaccinatie verpleeghuisbewoners 12/02/2021

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een Toetsingskader vaccineren opgesteld. Hierin lees je waarop de inspectie gaat toetsen op de locaties waar gevaccineerd wordt. Dat gaat onder meer over de distributie en het bewaren van de flesjes, de bereiding, het toedienen en het hele proces ná de vaccinatie. 

Verpleeghuisbewoners vallen meestal onder de behandelverantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde (SO). Maar het komt ook voor, met name bij kleinere woonzorgvoorzieningen, dat de huisarts de hoofdbehandelaar is. Sinds begin februari is er de richtlijn dat er geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen een SO en huisarts, zodat de bewoners sneller een vaccinatie krijgen.

Tips en aanbevelingen

De inspectie publiceerde onlangs ook een factsheet met daarin aanbevelingen en tips voor verbeteringen in het vaccinatieproces:

 • Eén instelling informeerde via ‘vraag en antwoorden’ aan het einde van de eerste vaccinatiedag een collega-instelling. Hiermee informeerde en ondersteunde zij elkaar.
 • Zowel de instellingen als de apotheek gaven aan dat zij hun opgedane ervaringen graag willen inzetten bij collega-instellingen die nog moeten starten met vaccineren.
 • Vooral de kleinere instellingen kunnen veel leren van grote instellingen uit hun eigen regio die al met vaccineren zijn gestart. Deze grote instellingen hebben vaak kennis en apparatuur die zij willen delen.
 • Maak een plan om het verspillen van eventueel overgebleven vaccin te voorkomen. Volg hiervoor de actuele werkinstructie van het RIVM. Hierin staat nu dat dit vaccin is voor:
  • Bewoners op locatie die in aanmerking zouden komen voor Moderna via de huisarts
  • Ambulante cliënten boven de 60 op locatie
  • Ambulante cliënten onder de 60 op locatie
  • Eigen personeel: eerst de prikkers, dan cohortmedewerkers, dan overigen. Als er niet voldoende vaccin is voor de tweede prik mag hiervoor een afspraak gemaakt worden bij de GGD.

Download de factsheet Vaccineren COVID-19 (pdf)
Lees meer op Waardigheid en trots op locatie

Meer aandacht nodig voor infectiepreventie en hygiëne

In verpleeghuizen is meer aandacht nodig voor infectiepreventie en hygiëne, concludeert de IGJ na bezoek aan tien verpleeghuizen eind 2020. Volgens de inspectie kunnen de besturen van de verpleeghuizen meer doen om goed infectiepreventie- en hygiënebeleid te ondersteunen. Ook houden medewerkers zich niet altijd aan de geldende richtlijnen over hygiëne en infectiepreventie.

Miniwegwijzer Vaccineren Corona

Een ander handig hulpmiddel voor verpleeghuizen en kleinschalige woonzorgorganisaties is de 'Miniwegwijzer Vaccineren Corona'. Deze tool helpt bij het snel in beeld brengen van de stand van zaken rond vaccineren in jouw organisatie. De miniwegwijzer is ontwikkeld door het programma Waardigheid & Trots en is opgebouwd aan de hand van de thema’s: voorbereiding en logistiek, uitvoering van het vaccineren volgens richtlijnen en communicatie rond vaccineren.

 • Miniwegwijzer Vaccineren Corona (xlsx) (versie 20-01-2021) van Waardigheid en Trots.
 • Lees de begeleidende leeswijzer (pdf) om de wijzer in te vullen voor de eigen organisatie. Ook vind je in de miniwijzer op het eerste tabblad uitleg over hoe je het bestand invult en gebruikt.

De Miniwegwijzer is onderdeel van de Coronawegwijzer van Waardigheid en Trots.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.