Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Medicatieveiligheid

Richtlijn overdracht medicatiegegevens herzien 21/02/2020

De Richtlijn overdracht medicatiegegevens is herzien en op 11 februari 2020 ingeschreven als kwaliteitsstandaard in het Register van het Zorginstituut. Deze Richtlijn is opgesteld door 24 organisaties van onder meer artsen, apothekers, cliënten, verpleegkundigen en verzorgenden, en zorgorganisaties. De implementatie (van de elektronische gegevensuitwisseling) zal echter nog de nodige tijd (jaren) vergen. Daar wordt op landelijk niveau aan gewerkt.

De nieuwe Richtlijn is de herziening van de versie uit 2008, waarbij in 2015 een herziene toelichting was geschreven. De Richtlijn gaat over het uitwisselen van medicatiegegevens in de keten, van huisartsenzorg, apotheken en ziekenhuizen tot verpleeghuiszorg, thuiszorg en trombosediensten. De bedoeling is dat alle betrokkenen door elektronische gegevensuitwisseling over de relevante actuele medicatiegegevens van de cliënt beschikken bij het voorschrijven, verstrekken of toedienen van medicatie. Verwacht wordt dat hiermee de medicatieveiligheid zal verbeteren. Voor de elektronische uitwisseling worden informatiestandaarden ontwikkeld.

Ook digitaal beschikbaar

De Richtlijn omschrijft de verantwoordelijkheden van artsen, apothekers, cliënten, zorgaanbieders en toedieners. Dat de rol van de toedieners is opgenomen in de Richtlijn, is nieuw ten opzichte van de oude versie; het betekent dat (wijzigingen in) medicatiegegevens ook digitaal voor de toediener beschikbaar zijn. Dat moet een aantal problemen in de huidige situatie gaan oplossen (zoals beschikbaarheid van de toedienlijst, ook na ontslag uit ziekenhuis).

Implementatie komende jaren

Het zal een aantal jaren kosten om de Richtlijn te implementeren en de beoogde elektronische uitwisseling van medicatiegegevens te realiseren, met name het ICT-deel. Daarbij vervult Nictiz (Nederlands ICT-instituut in de zorg) een belangrijke rol, samen met branche- en beroepsverenigingen. Er wordt overlegd met softwareleveranciers, om te komen tot informatiestandaarden. Er is een landelijk master-implementatieplan, daarnaast wordt de komende tijd gewerkt aan implementatieplannen per sector.
In de Veilige principes is de overdracht van de medicatiegegevens onderdeel van de stappen. In de Veilige principes wordt verwezen naar de ‘geldende Richtlijn’. In plaats van de Richtlijn uit 2008 wordt dat dus de herziene Richtlijn.

Bron

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.