Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Mantelzorg

Nieuwe richtlijn om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen 03/11/2021

1 op de 10 mantelzorgers in Nederland voelt zich zwaar belast. Dat zijn 460.000 mensen! En door het groeiende personeelstekort en de vergrijzing krijgen zij steeds meer verantwoordelijkheden en zorgtaken. Het risico op overbelasting ligt dus op de loer. Weet jij hoe je zorgt voor ondersteuning bij (dreigende) overbelasting? In de nieuwe richtlijn Mantelzorg vind je hiervoor handreikingen en tools.

De richtlijn kan je ondersteunen om in te grijpen bij (dreigende) overbelasting. Zo vind je in de richtlijn onder meer waardevolle vragenlijsten en hulpmiddelen die je kunnen helpen bij het gesprek met mantelzorgers. Want soms trekken mantelzorgers niet zelf aan de bel als ze overbelast zijn.

Download de richtlijn (pdf)

Door het gebruik van de richtlijn zullen jonge, werkende en oudere mantelzorgers eerder worden herkend en zal (dreigende) overbelasting eerder worden opgespoord. Mantelzorgers zullen zich meer gehoord en gesterkt voelen in het omgaan met de zorg voor hun naaste. De aanbevelingen in deze richtlijn gelden voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in alle settingen en voor mantelzorgers in alle levensfasen en situaties.

Jonge mantelzorgers 

In de richtlijn is ook extra aandacht voor jonge mantelzorgers. Zij helpen mee in het gezin, geven praktische of emotionele steun en maken zich zorgen over de situatie. Daardoor komen jonge mantelzorgers zelf vaak zorg te kort. Ook kunnen de school- en studieprestaties, sociale contacten of hun vrijetijdsbesteding in het gedrang komen. Het eerder herkennen van jonge mantelzorgers kan overbelasting, vroegtijdig schoolverlaten en (psychische) problemen op latere leeftijd voorkomen. Het is dus belangrijk dat er oog is voor de jonge mantelzorger om te kijken waarin je hen kunt ondersteunen. Ook hiervoor vind je behulpzame handvatten in de richtlijn.

De richtlijn Mantelzorg is in samenwerking met V&VN en met financiering van ZonMw uitgevoerd door Radboudumc afdeling IQ healthcare, Hogeschool Arnhem Nijmegen en Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.