Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Mantelzorg

Goede voorbeelden van respijtzorg 04/06/2020

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Na de coronacrisis zullen veel mantelzorger hier behoefte aan hebben. Clémence Ross deed als aanjager respijtzorg een onderzoek naar waarom vraag en aanbod van respijtzorg onvoldoende op elkaar aansluiten. 

Nu in de coronacrisis veel dagbestedingen, logeerzorg en andere vormen van ondersteuning voor mantelzorgers tijdelijk wegvielen, kwam veel extra zorg op de schouders van mantelzorgers. Respijtzorg kan helpen om overbelasting van mantelzorgers (ook op de langere termijn) te voorkomen. 

Wat is respijtzorg?

Respijtzorg is de verzamelnaam voor uiteenlopende vormen van mantelzorgvervanging. Thuis of buitenshuis, geboden door familie, vrijwilligers of professionals, gefinancierd uit eigen middelen, door de zorgverzekeraar (Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet) of de gemeente (Jeugdwet of Wmo). De overname van de zorg kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, maar het kan ook gaan over wekelijks een dagdeel of maandelijks een weekend. Veel mantelzorgers zijn niet bekend met de mogelijkheden die er in hun woonplaats zijn. 

Respijtzorg kan beter aansluiten op de vraag

Aanjager respijtzorg Clémence Ross heeft in 2020 samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders onderzocht hoe het komt dat vraag en aanbod van respijtzorg onvoldoende op elkaar aansluiten. Belangrijke bevindingen waren dat er veel vanuit aanbod wordt gedacht en nog te weinig wordt geluisterd naar de behoefte van mantelzorgers. Enkele aanbevelingen:
  • Toegang respijtzorg moet beter. Gemeenten zouden in samenspraak met zorgprofessionals meer moeten investeren in passende respijtvoorzieningen op basis van behoeften van mantelzorgers en minder in een belastende en bewerkelijke toegang.
  • Meer richten op de behoefte van de doelgroepen, met laagdrempelige respijtvoorzieningen
  • Maak gebruik van goede voorbeelden van effectieve vormen van respijtzorg
Bron: Rapport ‘Aanjager respijtzorg’ (pdf, jan.2020) Clémence Ross

Waaier: goede voorbeelden respijtzorg

Om deze goede voorbeelden inzichtelijk te maken en via inspiratie gemeenten alvast een duwtje in de goede richting te geven zijn succesfactoren opgenomen in de waaier respijtzorg. Het gaat om goede voorbeelden voor gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.