Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Zelfredzaamheid

Ouderen en zorgmedewerkers willen meer informatie over mobiliteit 07/02/2020

Professionals en ouderen wensen meer informatie over autorijden, fietsen en hulpmiddelen, blijkt uit een rapport van BeterOud. Zorg voor Beter maakte een lijst met praktische informatie.

De onderzoekers van BeterOud interviewden zowel ouderen als zorgprofessionals over het onderwerp mobiliteit. Uit dit onderzoek blijkt dat zorgprofessionals mobiliteit en verkeersveiligheid vaak niet aan bod laten komen in gesprek met ouderen, terwijl het onderwerp mobiliteit bij langer thuis wonen steeds belangrijker zal zijn voor ouderen.

Hulpmiddelen

Ongeveer de helft van de zorgverleners in dit onderzoek bespreekt de risico’s van deelname aan het verkeer met ouderen, maar de helft doet dat dus niet. Als ze het onderwerp aanroeren, verwijzen zorgmedewerker vaak naar mogelijke hulpmiddelen als scootmobiels, fietsen met lage instap, elektrische fietsen en rollators. Ook verwijst de helft wel naar vervoersmogelijkheden als de regiotaxi en het Wmo-vervoer. Zorgverleners verwijzen niet zo vaak door naar andere professionals. Een vijfde van de 125 zorgmedewerkers die de enquête invulden, verwijst naar de ergotherapeut als ze naar een andere professional verwijzen.

Beschikbare informatie soms moeilijk te vinden

Zowel ouderen als professionals hebben moeite de benodigde informatie over mobiliteit te vinden. Ongeveer een derde van de zorgverleners geeft aan ‘niet altijd’ de benodigde informatie te kunnen vinden, terwijl wel heel veel informatie beschikbaar is. Maar vaak is die informatie te vinden op websites van organisaties in het domein mobiliteit (zoals de ANWB, en VVN) en niet in het domein zorg. Zorg voor Beter ging daarop op zoek en stelde deze lijst met praktische info over mobiliteit en ouderen samen.

Opfriscursus

Opmerkelijk was dat een derde van de 387 geënquêteerde ouderen aan geeft geen behoefte te hebben aan informatie, vermoedelijk is dat omdat ze nog in goede gezondheid zijn. Van de ouderen die wel behoefte hebben aan informatie, zou een relatief grote groep een  cursus of een training willen volgen, zoals bijvoorbeeld een opfriscursus voor de auto of een valpreventiecursus. Verder willen veel ouderen meer weten over de regels rond het rijbewijs en de nieuwe verkeersregels. Ook is er behoefte aan het uitproberen van alternatieve vervoersmiddelen, zoals scootmobiel, elektrische fiets en driewielfiets.

Aanbevelingen

In het rapport van BeterOud dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is geschreven, staan de volgende aanbevelingen: 
 1. Een holistische benadering van mobiliteit is gewenst. Het is belangrijk om naar het leven van de oudere als geheel te kijken. In het leven van de oudere komen de verschillende domeinen zoals zorg, welzijn, sport, wonen en verkeer samen.
 2. Zowel ouderen als professionals en mantelzorgers merken op dat zij moeite hebben met de onduidelijkheid over maatregelen en beleid rond rijbewijs, elektrisch fietsen en elektrisch rijden. Men heeft behoefte aan kaders om gesprekken te voeren over het wel of niet blijven rijden.
 3. Ouderen en professionals geven aan behoefte te hebben aan meer (digitale) kennis en informatie over verschillende interventies op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid.

Handige lijst: praktische info over mobiliteit

Op internet is veel informatie te vinden over mobiliteit en hulpmiddelen om het verkeer veilig te trotseren. Hier vind je een lijs met handige links.

Algemeen

 • Op de Hulpmiddelenwijzer staat onder ‘in beweging’ heel veel informatie over alle mogelijke hulpmiddelen om in beweging te blijven: van scootmobiel, rollator, driewielfiets, elektrische fiets en nog veel meer.
 • Blijf Veilig Mobiel is een website van een aantal organisaties waaronder de ouderenbonden en Veilig Verkeer Nederland met tips over veilige deelname aan het verkeer.
 • Sommige hulpmiddelen om in beweging te blijven, zoals scootmobiels en driewielers, worden vergoed in het kader van Wmo of andere regelingen, Op de pagina vergoedingen op  Hulpmiddelenwijzer staat informatie hierover plus een handige keuzehulp.
 • Mobiliteit op de website van BeterOud

Autorijden

Fietsen

Doortrappen is een nieuw initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op de website Doortrappen, met als ondertitel veiliger fietsen tot je 100-ste, is informatie te vinden over veilig blijven fietsen, met tips, een keuzehulp bij de aanschaf van fiets of ebike, en informatie over de gemeenten die meedoen met de Doortrappen-campagne. Het idee is om komende jaren op allerlei manieren, tijdens fietstochten, of andere activiteiten aandacht te vragen voor de boodschap van veilig fietsen. De Fietsschool van de Fietsersbond organiseert regelmatig activiteiten gericht op veilig blijven fietsen voor senioren.

Openbaar vervoer

 • Voor het plannen van OV-reizen zijn de websites 9292 of de NS Reisplanner heel handig. Informatie over de OV-chipkaart is te vinden op de site van OV-chipkaart.
 • Op de website 9292 kun je alle voordeelregelingen voor senioren vinden.
 • Op Ervaar het OV staat een pagina over senioren, onder andere over mogelijk hulp door OV-ambassadeurs. Deze informatie geldt alleen voor Oost Nederland.

Scootmobiel

Driewielfiets

 • Driewielfietsen zijn een uitkomst voor mensen die problemen hebben met de balans. Anders dan voorheen zijn er tegenwoordig diverse modellen waar je nauwelijks aan hoeft te wennen. Op Hulpmiddelenwijzer is een pagina aan de driewieler gewijd.
 • Ook op de website van de Fietsersbond kun je ook meer lezen over de driewielfiets.

Duofiets

De duofiets is een driewielfiets voor twee personen waarbij je naast elkaar zit. Ideaal voor gezamelijke fietstochten waarbij de een veel minder kracht of fietsvaardigheid heeft, dan de andere. Deze bijzondere fietsen zijn te koop, maar ook te huur. Veel verzorgingshuizen beschikken over een dergelijke fiets. Meer informatie over de duofiets op Hulpmiddelenwijzer.nl

Project Fietsen Alle Jaren

Bij het project Fietsen Alle Jaren fietsen vrijwilligers met een riksja op verzoek van de ouderen die meegaan in 'het bakje'. Het initiatief is uit Denemarken komen waaien (Cycling without Age), en bedoeld voor ouderen die niet meer kunnen fietsen, maar nog wel de wind door hun haren willen voelen. Inmiddels zijn er initiatieven in alle provincies.

Meer tips?

Deze lijst over mobiliteit is verre van compleet. Wie heeft er nog goede aanvullingen? Reageer!

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.