Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Palliatieve Zorg

Peiling palliatieve zorg: doe mee! 18/02/2022

Ben jij verzorgende of verpleegkundige en pas jij palliatieve zorg toe in je werk? Dan vraagt Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) je mee te doen aan een korte peiling (5-10 minuten)

De coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) wil met de peiling inzicht krijgen in de ervaringen, kennis en opvattingen  van verzorgenden, verplegenden en artsen over twee belangrijke thema’s binnen de palliatieve zorg: markering en proactieve zorgplanning. Niet alleen zorgverleners die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg worden gevraagd de vragenlijst in te vullen, maar ook verzorgenden en verplegenden die af en toe palliatieve zorg verlenen.

Ga direct naar de vragenlijst op surveymonkey.com (5-10 minuten)

Markering palliatieve zorg 

Met markering bedoelen we het herkennen van patiënten in de palliatieve fase. Dat is vaak lastig te bepalen. Dit kan zijn vanaf het moment dat duidelijk wordt dat iemand niet meer kan genezen. Een andere manier om dit moment te bepalen is met de zogenoemde ‘surprise question’. Dit is het moment waarop het de zorgverleners niet zou verbazen als de cliënt binnen een jaar overlijdt. Dit markeert de start van de palliatieve zorg. Hoe verloopt palliatieve zorg verder? Er worden vier fasen onderscheiden: lees meer over de 4 fasen van palliatieve zorg op dit kennisplein. 

Proactieve zorgplanning

Proactieve zorgplanning houdt in: het bespreken van doelen en voorkeuren over waarden, wensen, behoeften en behandelgrenzen van de cliënt voor de laatste levensfase. Communicatie is dan ook een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg. Op de pagina Communicatie bij palliatieve zorg lees je meer over aandacht 'besteden aan levensvragen, contact maken en er zijn voor de cliënt. 

Wat helpt jou en wat kan er beter? 

De peiling van PZNL is bedoeld om te kijken wat jou als zorgprofessional helpt bij markering en proactieve zorgplanning en wat er beter kan. Deze eerste peiling is een nulmeting en dient als uitgangspunt voor het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II). De onderzoekers vergelijken de uitkomsten van de peiling onder zorgverleners met peilingen onder burgers, cliënten en naasten. Eens in de twee jaar wordt de peiling herhaald. Het invullen van de vragenlijst duurt 5-10 minuten. Hartelijk dank voor jouw deelname!

Naar de vragenlijst op surveymonkey.com

Lees meer over het Nationaal Programma Palliatieve Zorg

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.