Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Zorg en dwang

Nieuwe ontwikkelingen Wet zorg en dwang 03/02/2020

De Wet zorg en dwang is sinds 1 januari van kracht. Zorgorganisaties zijn hard bezig om de nieuwe wet te implementeren. Op de website Dwangindezorg.nl zijn praktijkvoorbeelden en nieuwe documenten te vinden.

Het doel van deze nieuwe wet is  om de rechtspositie van de cliënt bij onvrijwillige zorg te versterken en borgen. Ook ondersteunt de wet de cultuuromslag naar meer persoonsgerichte zorg die al geruime tijd in e zorg op gang is gekomen. Van onvrijwillige zorg mag alleen sprake zijn wanneer het niet anders kan. 

Thema Vrijheidsbeperking heet nu:  'Zorg en dwang' 

Op Zorg voor Beter hebben we de naam van het thema Vrijheidsbeperking veranderd. Het thema heet nu Zorg en dwang omdat dit beter aansluit bij de termen die in de nieuwe wetgeving gebruikt worden. 

Informatiebijeenkomsten  

Er zijn nog 4 informatiebijeenkomsten over de Wet zorg en dwang: op 3 februari in Roermond, op 4 februari in Sassenheim, op 10 februari in Amersfoort en op 13 februari in Middelburg. Lees meer over de informatiebijeenkomsten

Praktijkvoorbeelden

Op de website Dwangindezorg.nl staan antwoorden op concrete vragen. Bijvoorbeeld: 
  • Moet je voor het afsluiten van de voordeur of afdelingsdeur het stappenplan van de Wet zorg en dwang volgen? 
  • Is een bedhek altijd een beperking van de bewegingsvrijheid? 
  • Moet voor de toepassing van de ‘hansop’ en de ‘ballendeken’ het stappenplan worden gevolgd? 
Praktijkvoorbeelden zorg en dwang op Dwangindezorg.nl

Factsheet 'Onvrijwillige zorg in de Wet zorg en dwang'

Vanuit het veld zijn vragen gesteld over de reikwijdte van het begrip ‘onvrijwillige zorg’ uit de Wet zorg en dwang. Wanneer is sprake van onvrijwillige zorg in de zin van de Wet zorg en dwang? In deze factsheet wordt hierop ingegaan.

Beleidstandpunt over wils(on)bekwaamheid

In deze notitie legt het ministerie van VWS uit wat er vanuit Wet zorg en dwang bedoeld wordt met de ter zake deskundige die de wils(on)bekwaamheid vaststelt. Het geeft onder andere antwoord op de volgende vragen:
  • Wanneer is iemand wilsonbekwaam ter zake van zorg?
  • Wie is bevoegd om de wilsonbekwaamheid ter zake van de zorg te beoordelen?
  • Wat is de rol van de behandelaar bij de beoordeling van de wilsonbekwaamheid ter zake van de zorg?
  • Wat betekent het onder de Wzd als een cliënt ter zake de zorg wilsonbekwaam is?
Beleidstandpunt wils(on)bekwaamheid (30 jan. 2020) op Dwangindezorg.nl

Profiel zorgverantwoordelijke en Wzd-functionaris

In deze profielen staan de taken van de zorgverantwoordelijke en Wzd-functionaris. Ook worden antwoorden op organisatorische vragen gegeven bij de introductie van deze functies. De profielen zijn geschreven in opdracht van VWS.

Handreiking voor artsen

In deze handreiking van Verenso en NVAVG voor artsen zijn de verschillende rollen die artsen kunnen vervullen uitgewerkt.

Regeling zorg en dwang

De Regeling zorg en dwang is een wettelijk document en regelt onder andere de registratie en analyse, de zorgverantwoordelijk en de extern deskundige.

Kamerbrief

In deze kamerbrief (20 januari 2020) informeert minister Hugo de Jonge over ontwikkelingen en het overgangsjaar 2020, nu de nieuwe Wet zorg en dwang van kracht is. 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.