Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Samenwerken in de wijk

Overzicht netwerken integrale ouderenzorg 09/07/2020

In Nederland zijn inmiddels 182 netwerken integrale ouderenzorg actief. Gezamenlijk werken zij aan een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning (inclusief welzijnsactiviteiten) voor thuiswonende ouderen. Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van deze netwerken, hun doelen en knelpunten.

In Nederland werken steeds meer professionals en/of organisaties samen in zogeheten 'netwerken integrale ouderenzorg'. In het overzicht staan 182 netwerken (zie kaartje). Opvallend is dat er in Oost Nederland een hoge dichtheid van netwerken integrale ouderenzorg is.

Interactieve kaart

Ruim de helft van de netwerken (53%) richt zich alleen op ouderen. De overige netwerken zijn er voor verschillende doelgroepen, waaronder ouderen. Er zijn ook netwerken die zich op ouderen met specifieke aandoeningen richten, bijvoorbeeld ouderen met dementie. De meeste netwerken beslaan een reikwijdte van meerdere gemeenten, en opereren dus op regio-niveau. 
Op de website van het RIVM staat interactieve kaart, waar alle netwerken op te vinden zijn. Via de knop ‘opties’ kan je selecteren op type ouderen, thema’s en samenstelling van de niveau’s van het netwerk. Door op de bolletjes op de interactieve kaart te klikken zie je direct de gegevens van het netwerk en een contactpersoon. 

Zorg in de wijk - Almere

Een voorbeeld van een regionaal netwerk dat zich bezig houdt met integrale ouderenzorg is ‘Zorg in de wijk’ regio Almere. De samenwerking tussen organisaties bevordert het passende aanbod van zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen die thuis wonen: “Het vertrouwen in elkaar is toegenomen, we snappen elkaars dilemma’s beter. Daardoor kunnen we steeds beter samenwerken en elkaar versterken. En dat zorgt er weer voor dat we betere zorg kunnen verlenen.” Lees het interview over Praktijkvoorbeeld Almere op website Programma Langer thuis.

Samenwerking

De meeste netwerken werken zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau samen. Hieronder op afbeelding 3B is te zien hoe vaak welke personen er betrokken zijn op uitvoerend niveau bij de netwerken. De twee meest genoemde doelen van de netwerken zijn: samenwerking tussen professionals stimuleren (32%)  en continuïteit van zorg garanderen (23%). Om dit te bereiken, werken zij aan casemanagement, betere informatievoorziening, nascholing en samenwerken in een multidisciplinair overleg.

Kwetsbare ouderen

Het merendeel (80%) van de 103 netwerken dat zich richt op (zeer) kwetsbare ouderen is bekend met het document ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ en past elementen uit de 6 beschreven stappen toe. Deze zijn van belang voor het leveren van een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen. 
Lees de samenvatting van de Handreiking kwetsbare ouderen thuis op Zorg voor Beter

Knelpunten van de netwerken

De netwerken ervaren de volgende knelpunten:

  • Ontbreken van structurele financiering

  • Problemen bij de uitwisseling van gegevens tussen professionals

  • Problemen bij het verbinden van het medisch en sociaal domein

Netwerken die alleen op uitvoerend niveau samenwerken, ervaren minder vaak knelpunten, dan netwerken die (ook) op bestuurlijk niveau samenwerken. Daarnaast is ook de reikwijdte van een netwerk van invloed op het type knelpunten dat wordt ervaren. Het RIVM gaat dit onderzoek in 2021 herhalen om de (door-)ontwikkeling van netwerken integrale ouderenzorg in Nederland te volgen. 

Download factsheet

Netwerken Integrale ouderenzorg: wat is de stand van zaken in Nederland? (pdf, mei 2020)

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.