Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Mondzorg

Project zorgt voor betere mondgezondheid bij ouderen 07/03/2020

Het implementatieproject ‘De mond niet vergeten!’ heeft er in 14 regio’s aan bijgedragen dat er bij zorgprofessionals en mantelzorgers meer aandacht is voor de dagelijkse mondverzorging bij thuiswonende ouderen.

Dit project ging van start omdat bij opname in een verpleeghuis bleek dat de meeste ouderen een slechte mondgezondheid hebben. Het doel van het project was om deelnemende zorgverleners op te leiden. Daarnaast vonden er bijeenkomsten plaats om de interdisciplinaire samenwerking tussen wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerker, huisartsen, praktijkondersteuners en mondzorgprofessionals te verbeteren.

De cijfers

80 procent van de ouderen blijkt bij opname in een verpleeghuis een slechte mondgezondheid te hebben. Dit probleem is dus eerder, in de thuissituatie, ontstaan. In dit project werd de mondgezondheid van kwetsbare ouderen in de thuissituatie gescreend. Hierbij bleek 17 procent van de mensen last te hebben van problemen in de mond. Bij mensen met geheugenproblemen was dit zelfs 27 procent! Deze mensen schenken minder aandacht aan hun dagelijkse mondverzorging en hebben ook vaker ondersteuning nodig.

Wat leerden zorgverleners tijdens het project?

Zorgverleners zijn (bij)geschoold op het gebied van mondgezondheid. Daarnaast zijn er bijeenkomsten georganiseerd om de interdisciplinaire samenwerking te bevorderen. Ook de ontwikkelde screeningsformulieren helpen daarbij. Met deze formulieren wordt in kaart gebracht of de cliënt natuurlijke tanden en kiezen heeft, een gebitsprothese en/of implantaten, of er pijn is, of er klachten zijn met eten en wanneer het laatste bezoek aan een mondzorgprofessional plaats vond. Bovendien wordt er geobserveerd of de cliënt de mond zelfstandig goed kon verzorgen. Het screeningsformulier kan ook als verwijsbrief naar een andere zorgverlener worden gebruikt.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.