Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Medicatieveiligheid

Communiceer over (veranderingen bij) medicatiebeheer! 18/11/2020

Apothekers en trombosediensten zijn er regelmatig niet tijdig van op de hoogte dat de thuiszorg het medicatiebeheer van een cliënt heeft overgenomen. Het is goed om hier als zorgmedewerker alert op te zijn en eventueel zelf actie te ondernemen. Uit een landelijk project om de overdracht van medicatiegegevens in de keten te gaan digitaliseren, blijkt dat dit belangrijk is. 

Informeer apotheek en trombosedienst

Antoinette Bolscher, expert medicatieveiligheid van Zorg voor Beter: 'Soms is het nodig dat je als zorgmedewerker zélf de apotheek en trombosedienst informeert dat de cliënt hulp krijgt bij medicatiebeheer. Je hebt immers een Actueel Medicatie Overzicht (AMO), toedienlijst en het doseerschema van de trombosedienst nodig om veilig medicatie te kunnen toedienen. Als de apotheker en trombosedienst weten dat de thuiszorg hulp biedt bij het medicatiebeheer, kunnen zij die toedienlijst en doseerschema verstrekken. Als het goed is, heeft je organisatie daarover afspraken gemaakt met de apotheek en trombosedienst. Zo niet, of als je signaleert dat het niet goed loopt, trek dan aan de bel bij je leidinggevende. Het bestuur of de directie van de organisatie is er verantwoordelijk voor dat er afspraken komen hoe de ketenpartners (huisarts, apotheker, trombosedienst enz.) tijdig worden geïnformeerd over het overnemen van medicatiebeheer en hoe daarna de uitwisseling van medicatiegegevens plaatsvindt'.

Lees meer bij Thema medicatieveiligheid: 

Veilig samenwerken in medicatieketen

Dit filmpje laat zien hoe professionals in de medicatieketen kunnen samenwerken voor een veilig medicatieproces. Het is gebaseerd op de Veilige Principes.

https://vimeo.com/191962548

Herziening richtlijn overdracht medicatiegegevens

De Richtlijn overdracht medicatiegegevens is begin dit jaar herzien. De Richtlijn gaat over het uitwisselen van medicatiegegevens in de keten, van huisartsenzorg, apotheken en ziekenhuizen tot verpleeghuiszorg, thuiszorg en trombosediensten. De bedoeling is dat alle betrokkenen door elektronische gegevensuitwisseling over de relevante actuele medicatiegegevens van de cliënt beschikken bij het voorschrijven, verstrekken of toedienen van medicatie. Verwacht wordt dat hiermee de medicatieveiligheid zal verbeteren. Het zal waarschijnlijk nog wel een aantal jaar duren voordat overal in het land de digitale uitwisseling in de hele keten tussen arts, apotheker, trombosedienst en zorgmedewerkers is geregeld. Tot die tijd is het belangrijk dat zorgmedewerkers zelf alert blijven. 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.