Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Palliatieve Zorg

Nieuw: Leidraad proactieve zorgplanning 30/10/2020

Als de gezondheid van een patiënt met corona ineens snel achteruitgaat, willen zorgverleners -vaak met spoed- weten wat de behandelwensen en - grenzen van de patiënt zijn. Hoe zorg je dat dit goed geregeld is? Bekijk de nieuwe 'Leidraad proactieve zorgplanning'.

Ieder mens heeft recht op passende medische zorg die aansluit bij de eigen wensen, waarden en behoeften. Wanneer iemand tijdig het gesprek voert over welke medische zorg gewenst is (proactieve zorgplanning) en dit op de juiste manier vastlegt, dan kunnen zorgverleners in acute situaties snel hiernaar handelen. Deze proactieve zorgplanning, ook wel ‘advance care planning’ (ACP) genoemd is van groot belang voor iedereen, ongeacht de mate van kwetsbaarheid door ziekte, beperking of leeftijd.

Vastleggen behandelwensen

De nieuwe Leidraad voor het proces en uniform vastleggen van proactieve zorgplanning (pdf) biedt een helder overzicht van stappen om tot individuele behandelwensen en -grenzen te komen. Er is een bijbehorend digitaal invulformulier beschikbaar, waarin wensen en behoeften kunnen worden vastgelegd om met andere zorgverleners te delen.

Lees meer over de leidraad en het invulformulier op palliaweb.nl

Wie voert het gesprek? 

Een (huis)arts of centrale zorgverlener is de meest aangewezen persoon voor het voeren van het gesprek over de zorgwensen. Deze heeft een goede behandelrelatie met de patiënt en is bekend met de ziektegeschiedenis. Zo'n gesprek vindt normaal gesproken plaats op een rustig moment, vóórdat een acute situatie zich voordoet.

Wat als de situatie verergert?

De coronacrisis zet het belang van proactieve zorgplanning op scherp. Wanneer de klachten van COVID-19 verergeren, dan zijn er belangrijke vragen te beantwoorden over het behandeltraject en intensieve zorg. Zorgverleners willen weten of de patiënt zo'n zorgtraject in zijn of haar situatie wel wil, bijvoorbeeld bij toegenomen risico’s in verband met een kwetsbare gezondheid. Artsen die de patiënt goed kennen, kunnen aangeven dat bepaalde behandelingen voor de specifieke situatie van een patiënt medisch niet langer zinvol worden geacht. Op palliaweb lees je op de pagina Proactieve Zorgplanning (advance care planning) wanneer de situatie aanleiding geeft om het proces van proactieve zorgplanning opnieuw te doorlopen.

Wie hebben de leidraad ontwikkeld?

De leidraad is vastgesteld door een werkgroep van het NHG, Verenso, NVAVG, V&VN, Patiëntenfederatie Nederland, experts in de palliatieve zorg en medisch adviseurs van PZNL. In de Leidraad voor het proces en uniform vastleggen van proactieve zorgplanning (pdf) lees je meer over de totstandkoming.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

b.borggreve 17/8/2021

De link naar de nieuwe leidraad ACP werkt niet