Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Palliatieve Zorg

Kerncijfers palliatieve zorg 13/01/2020

Hoeveel mensen hebben mogelijk palliatieve zorg nodig? Aan welke aandoeningen overlijden mensen? PZNL en IKNL hebben voor het eerst alle beschikbare cijfers rond palliatieve zorg op een rijtje gezet. De vraag naar palliatieve zorg groeit.

In de publicatie Kerncijfers Palliatieve zorg 2019 wordt geschat dat bij circa 70 procent van de sterfgevallen mogelijk behoefte is geweest aan palliatieve zorg. Een manier om een inschatting te maken van de behoefte aan palliatieve zorg, is te kijken naar sterfte aan aandoeningen waarbij een ziektetraject plaatsvond voorafgaand aan het overlijden (zogenaamde 'verwachte overlijdens'). In 2017 waren dat er 105.766.

Oorzaken van overlijden

Oorzaken van overlijden na een ziektetraject zijn:

 

Het doel van deze eerste publicatie van de kerncijfers is informatie beschikbaar stellen voor een breed publiek, zoals zorgverleners, bestuurders, beleidsmakers en ondersteuningsorganisaties palliatieve zorg. De verwachting is dat de komende jaren er meer cijfers op dit zorggebied beschikbaar komen.

Waar overlijden mensen?

 

Overbehandeling in de laatste fase

Vektis en IKNL keken naar potentiële overbehandeling in de laatste maand van het leven bij patiënten met kanker in 2017. Zij schatten dat ruim één-derde (34%) van de overleden mensen met kanker te maken heeft gehad met potentiële overbehandeling.

 

Groei van teams palliatieve zorg in ziekenhuizen

Vanaf 2014 is een sterke toename in het aantal in palliatieve zorg gespecialiseerde teams te zien. In 2017 voerden deze teams samen ongeveer 14.000 consulten uit (klinisch en poliklinisch).

  

Toename palliatieve zorg verwacht

Er zijn indicaties die invloed hebben op de omvang van palliatieve zorg, zoals:

  • De toename van sterfte door bevolkingsgroei en vergrijzing.
    Naar verwachting neemt de absolute sterfte in 2050-2055 toe tot bijna 200.000 sterfgevallen per jaar door de bevolkingsgroei en de vergrijzing. Daarna daalt het aantal sterfgevallen waarschijnlijk weer langzaam.
  • Toename van het aantal mensen met een of meerdere chronische ziekten.
    Door de vooruitgang van de medische wetenschap en door de vergrijzing neemt het aantal mensen met een of meerdere chronische ziekten toe.

Gezien deze indicaties wordt een toename van de vraag naar palliatieve zorg verwacht. Het is belangrijk om als zorgaanbieder hier op te anticiperen, door bijvoorbeeld de zorgmedewerkers te scholen in palliatieve zorg en samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Bron

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.