Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Mantelzorg

Jonge mantelzorgers vinden vooral het ‘zorgen maken om’ zwaar 30/05/2020

Van 1 tot en met 7 juni is het de Week van de Jonge Mantelzorger. Aandacht voor jonge mantelzorgers is hard nodig. Zo’n 20 procent van de scholieren heeft te maken met een langdurig zieke naaste. Ongeveer 3 procent verleent intensieve zorg van tenminste 4 uur per week. En dit heeft een behoorlijke invloed op hun leven. Ook als zorgprofessional kun je jonge mantelzorgers ondersteunen!

Deze cijfers komen uit het onderzoek ‘Bezorgd naar school. Kwaliteit van leven van scholieren met een langdurig ziek gezinslid.’ Schattingen laten zien dat ongeveer 6 tot 8 procent van de 13- tot 17-jarigen zorgtaken heeft. 

Wat betekent dit voor hun leven? 

Onderzoekers Renske Hoefman (Sociaal en Cultureel Planbureau) en Nynke de Jong (Vilans) deden verder onderzoek vanuit het programma Me-We. Onder andere naar hoe het zorgen invloed heeft op het leven van jonge mantelzorgers. Zij hebben zich daarbij gericht op de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar. Zij vertellen wat zij tegenkwamen in het onderwijsblad ‘Bij de les’. De informatie die we hieronder beschrijven komt uit dit artikel. Namelijk: wat doen deze jongeren precies en waar lopen zij tegenaan? 

Jezelf herkennen als mantelzorger 

Belangrijk om in ieder geval te weten is dat mantelzorgers zichzelf niet altijd als mantelzorger herkennen. Dat komt omdat het zorgen voelt als iets dat erbij hoort en je gewoon doet. Zij zorgen immers al zolang zij zich kunnen herinneren voor hun familielid en zien het daardoor als normaal. Bovendien is niet altijd duidelijk wat ‘mantelzorg’ precies inhoudt. Ook ouders en docenten hebben moeite om jonge mantelzorgers te herkennen.

Vooral ‘zorgen maken om’ is zwaar

Jonge mantelzorgers helpen onder andere bij persoonlijke verzorging, ‘het gezelschap houden’ en de huishouding. Maar zij vinden vooral ‘het zorgen maken om’ zwaar. Zo vertelt een student: ‘Ik probeer mijn zusje zoveel mogelijk te ondersteunen als ik kan. Ik pas mij elk moment van de dag aan om het haar zo makkelijk mogelijk te maken.’ 

Stress 

Jonge mantelzorgers kunnen stress ervaren doordat zij rekening willen houden met de zieke naaste. Hierdoor cijferen ze zichzelf soms weg. Zo vertelt een leerling: ‘Vriendinnen hebben snel zoiets van: ”Ja, maar ik doe ook wel eens de boodschappen thuis.” Ik denk dat er een groot verschil zit tussen mantelzorger zijn en thuis in het huishouden helpen. Volgens mij ervaar je geen stress als je in het huishouden helpt. Ik denk ook na over hoe laat mijn broertje weer weg moet en of er dan al iemand thuis is.’ 

Zorgen kan ook een goede ervaring zijn

Daarnaast blijkt dat zorgen zowel een goede als vervelende ervaring kan zijn. Een naaste kunnen helpen bij de uitdagingen van een ziekte of beperking geeft jonge mantelzorgers ook een goed gevoel. Scholieren ervaren door hun zorgtaken echter ook problemen op school. Ook merken ze dat anderen hun zorgen niet altijd even goed begrijpen. Terwijl het soms fijn voor ze kan zijn om hun zorgen bijvoorbeeld met hun vrienden te delen.

Wat kan jij doen voor jonge mantelzorgers? 

Nynke: Als zorgprofessional is het belangrijk om aandacht te hebben voor de familieleden van de zorgvrager en het gesprek op gang te brengen. Dat kan al door simpelweg te vragen “Hoe gaat het met jóu?”. Of door te vragen of de jongere vragen heeft over de ziekte of aandoening van zijn/haar familielid. Wanneer je problemen merkt  bij jonge mantelzorgers, kun je hen in contact brengen met een steunpunt mantelzorg in de buurt.’

Meer weten?

Meer weten over de ondersteuning van jonge mantelzorgers? Kijk op de website van MantelzorgNL of lees meer over het project Me-We.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.