Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Zorg en dwang

Praktijkvraag: is de Wet zorg en dwang bij ons van toepassing? 06/01/2020

De Wet zorg en dwang is vanaf 1 januari van kracht. Zorg voor Beter krijgt veel vragen over de nieuwe wet. De komende tijd zullen we verschillende vragen uitlichten. Dit keer: moeten wij als organisatie deze nieuwe wet implementeren, ook als we geen onvrijwillige zorg verlenen én we geen doelgroep psychogeriatrische cliënten en mensen met een verstandelijke beperking in zorg hebben? Irme de Bonth, expert onvrijwillige zorg, geeft antwoord.

Gestelde praktijkvraag: 

Binnen onze organisatie zijn wij bezig met de Wet zorg en dwang. Wij hebben nooit met de Bopz te maken gehad tot op heden. Nu de Wet zorg en dwang ook in de thuissituatie ingevoerd wordt heb ik daar een aantal vraagtekens bij voor onze organisatie.
 1. Zijn wij verplicht zijn deze wet te implementeren?
 2. Ik verwacht er, vanuit ervaring in het verleden, niet mee te maken te krijgen, aangezien onze organisatie palliatief/terminale zorg biedt bij mensen thuis.
 3. De zorg wordt bij ons 1 op 1 verleend door zorgverleners niveau 3, 4 en 5. De visie van ons is dat wij het onverantwoord vinden om 1 op 1 zorg te blijven verlenen in de thuissituatie wanneer er onvrijwillige zorg moet worden verleend en zullen we met de cliënt en familie op zoek gaan naar een passende oplossing. Ik hoor graag of dit op deze manier is toegestaan.

Irme de Bonth, expert onvrijwillige zorg:

1. Zijn wij verplicht zijn deze Wet te implementeren?

Antwoord: Je mag als organisatie de keuze maken of je onvrijwillige zorg wilt gaan leveren. Indien er geen sprake is van onvrijwillige zorg, én je geen doelgroep psychogeriatrische cliënten en mensen met een verstandelijke beperking in zorg hebt, is de wet niet van toepassing en hoef je deze dus niet te implementeren.

2. Ik verwacht er, vanuit ervaring in het verleden, niet mee te maken te krijgen, aangezien onze organisatie palliatief/terminale zorg biedt bij mensen thuis.

Antwoord: Dat kan ik me voorstellen. Ik zou je willen adviseren om even goed te kijken naar:
1. Heb je cliënten met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking in zorg?
2. Komen in je huidige zorgaanbod, bij deze doelgroepen, een van de negen vormen van zorg voor? Lees meer bij: Wat is onvrijwillige zorg?

 • medische handelingen en therapeutische maatregelen;

 • beperken van de bewegingsvrijheid;

 • insluiten;

 • uitoefenen van toezicht op betrokkene;

 • onderzoek aan kleding of lichaam;

 • onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag beïnvloedende middelen of gevaarlijke voorwerpen;

 • controleren op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen;

 • beperken van de vrijheid om het eigen leden in te richten;

 • beperken van het recht op het ontvangen van bezoek.

Er is sprake van onvrijwillige zorg, indien een cliënt of vertegenwoordiger niet instemt met de maatregel of de cliënt zich tijdens de maatregel verzet.

Let speciaal op bij cliënten die wilsonbekwaam zijn, hiervoor geldt dat indien er sprake is van insluiting, beperking bewegingsvrijheid of toedienen van psychofarmaca buiten de richtlijn, er altijd gehandeld moet worden als zijnde 'onvrijwillige zorg', ook al stemt de vertegenwoordiger in en verzet de cliënt zich niet.

De visie van jullie organisatie lijkt me helder.

Lees ook de praktijkvoorbeelden wet zorg en dwang op de website Dwangindezorg.nl van het ministerie van VWS

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Sabine van der Linden 7/1/2020

Beste Irme,

Volgens mij geldt de wzd ook voor vrijwillige zorg...