Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Samenwerken in de wijk

Inspectie onderzoekt zorgnetwerken 16/01/2020

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toetst in 6 gebieden de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Later dit jaar brengt de inspectie een rapport uit met haar belangrijkste conclusies op basis van het toezicht in de bezochte gebieden.

In de thuissituatie hangt de kwaliteit van zorg voor een groot deel af van goede samenwerking tussen zorg- en hulpverleners. Een zorgnetwerk is het persoonlijke zorgnetwerk rond een cliënt, dus bijvoorbeeld de mantelzorger, de huisarts, de fysiotherapeut, de wijkverpleegkundige, de hulp in de huishouding, de medisch specialist, de Wmo-dagbesteding en de apotheker. Zie ook deze infographic.

Rol

IGJ ziet het als haar rol om goede samenwerking in zorgnetwerken te stimuleren. Het toezicht van IGJ richt zich op de kwaliteit van de samenwerking. In het toezicht op de zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen kijkt zij nu met name naar de samenwerking tussen huisartsenzorg en wijkverpleging.

Best

In het meest recente rapport over de gemeente Best schetst de inspectie een positief beeld. De ouderen en hun mantelzorgers zijn tevreden over de huisartsenzorg en de wijkverpleging. Deze zorg sluit aan bij de behoefte van de ouderen. De huisarts, de praktijkondersteuner en de wijkverpleegkundige weten elkaar te vinden. Door de gezamenlijke huisbezoeken en multidisciplinaire overleggen kennen zij elkaar goed. IGJ had ook een paar opmerkingen. Zo was de cognitieve problematiek van de ouderen niet altijd goed in beeld bij de wijkverpleging.

Harlingen, Tiel en Houten

Eerder schreef IGJ rapporten over de samenwerking in Harlingen, Tiel en Houten. In alle drie de gemeenten zag de inspectie voorbeelden van goede zorg die aansloot bij de behoefte van de oudere. Toch kwamen in deze regio’s ook duidelijke verbeterpunten te noemen. Zo vond IGJ dat destijds de samenwerking tussen de verschillende partijen in de zorgnetwerken nog beter kon, waren er opmerkingen over de coördinatie en over de rol van mantelzorgers. Mantelzorgers werden te weinig als gelijkwaardige samenwerkingspartner beschouwd.

Interviews

In het digitale tijdschrift van IGJ zijn twee uitgebreide interviews opgenomen met een huisarts en een wijkverpleegkundige in Harlingen, waarbij ook duidelijk wordt welke stappen zijn gezet naar aanleiding van het inspectierapport.

Meer informatie

Op de website van IGJ wordt nader wordt ingegaan op het toezicht rond zorgnetwerken.

Rapporten over Best, Tiel en Harlingen:

Magazine Toezicht op zorgnetwerken.

De IGJ heeft een digitaal tijdschrift gemaakt over zorgnetwerken.

Lees meer op Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.