Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Persoonsgerichte zorg

Advies: gezondheidsvaardigheden regionaal aanpakken 20/04/2020

Start een regionaal programma- of projectteam op maat voor het werken aan gezondheidsvaardigheden in huisartsenpraktijken. Een regionale aanpak zorgt voor de beste samenwerking en financiering om structureel aandacht te besteden aan gezondheidsvaardigheden.

advies overgewichtDeze aanbeveling wordt gedaan in een adviesrapport dat in opdracht van FNO tot stand is gekomen met medewerkers van Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en), eerstelijns zorggroepen, beroeps- en brancheorganisaties en het ministerie van VWS, onder leiding van Vilans. Het advies is een uitwerking van het FNO-project ‘Laaggeletterdheid is van gewicht – de huisarts helpt’, waarin huisartsenpraktijken begeleid werden bij hoe zij mensen die minder gezondheidsvaardig zijn, kunnen ondersteunen in zelfmanagement. 

Download Adviesrapport ‘Aandacht voor gezondheidsvaardigheden in de huisartsenzorg (pdf)

Handreiking gezondheidsvaardigheden

De handreiking ‘Aandacht voor zelfmanagement én gezondheidsvaardigheden’ die binnen dit project ontwikkeld is, biedt (huisartsen)praktijken en samenwerkingsverbanden inspiratie en concrete handvatten om zelf aan de slag te gaan met dit thema. Het adviesrapport beschrijft wat verder nodig is en wat succesvolle elementen zijn om meer aandacht te besteden aan gezondheidsvaardigheden. 

Naar de handreiking ‘Aandacht voor zelfmanagement én gezondheidsvaardigheden’ 

2,5 miljoen mensen minder gezondheidsvaardig

Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden die mensen nodig hebben om informatie over gezondheid en ziekte te vinden, te lezen, te begrijpen en toe te passen. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. 36% van de volwassen Nederlanders is beperkt gezondheidsvaardig: voor hen is het vinden, begrijpen, beoordelen en toepassen gezondheidsinformatie een probleem. Zij krijgen daardoor vaak niet de zorg die zij nodig hebben, of niet op tijd.

Structurele aandacht ontbreekt

Belangrijkste conclusie van het rapport is dat structurele aandacht voor gezondheidsvaardigheden en integrale samenwerking ontbreekt, terwijl de urgentie wel wordt onderkend. Ook gebeurt er nog weinig om de doelgroep, de patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden, in beeld te krijgen.

Succesvolle elementen en aanbevelingen

Een regionale aanpak op maat kan hierin verandering brengen. Zorggroepen, ROS’en, huisartsenpraktijken, gezondheidscentra, zorgverzekeraars en gemeenten kunnen met de succesvolle elementen en aanbevelingen uit het rapport aan de slag. Zoals: meer aansluiten bij andere thema’s als persoonsgerichte zorg, chronische zorg of digitale vaardigheden en succesvolle elementen van een leer- en verandertraject.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.