Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Corona

Gezondheid ouderen fors achteruit door coronamaatregelen 03/07/2020

Coronamaatregelen zoals het bezoekverbod hebben grote gevolgen voor het welzijn en de gezondheid van bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen. Dit blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en een consortium van onderzoekers.

Ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen voelen zich eenzamer en psychisch kwetsbaarder dan voor de coronacrisis. Eén op de zeven bewoners is in meer of mindere mate eenzaam. Problemen met stemming en gedrag zijn verergerd en de kwaliteit van leven en algemene gezondheid zijn slechter geworden. Vooral bewoners die geen ernstige cognitieve aandoeningen hebben, ondervonden problemen.

Download het onderzoek 'De impact van sociale isolatie onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen ten tijde van het nieuwe coronavirus' op de website van het Trimbos

Onderzoek naar gevolgen coronamaatregelen

Het Trimbos Instituut en een consortium van onderzoekers onder leiding van de Universiteit van Amsterdam startten in april met het onderzoek. Zij keken naar de gevolgen van de coronamaatregelen voor het welzijn van bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen vanuit het perspectief van bewoners, familieleden en zorgmedewerkers. Hoe was de situatie in de woonvoorzieningen? Hoe waren de sociale contacten van bewoners? Hoe was de informatievoorziening? Hoe ging het met hun gezondheid, stemming en gedrag?

Digitaal contact komt niet tot stand

Eén op de acht familieleden had volgens de onderzoekers zijn of haar naaste in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek niet gesproken of gezien. De belangrijkste redenen hiervoor waren:

  • cognitieve problemen van de bewoner
  • bewoner begrijpt digitaal contact niet
  • teveel onrust en verdriet bij de bewoner
  • audiovisuele beperkingen

Ook gaf een kwart van de zorgmedewerkers aan dat de familie zelf niet in staat was om digitaal contact te hebben.

Verzorgingshuisbewoners eenzamer

Ouderen in verzorgingshuizen scoren door de coronamaatregelen hoog op sociale en emotionele eenzaamheid. Bewoners missen het persoonlijk contact met hun naasten. Het contact dat zij wel hebben voldoet niet. Bewoners noemden hun eenzaamheid ook tijdens het contact met familie, 35% zelfs meestal of altijd. Volgens tweederde van de familieleden was dit vaker dan voor het bezoekverbod. Bewoners van verzorgingshuizen gaven vaker dan verpleeghuisbewoners aan eenzaam te zijn. Een derde van de familieleden vond hun naaste zeer sterk vereenzaamd.

Zorgorganisaties ondersteunen contact

Tijdens de coronaperiode ondersteunden zorgorganisaties bewoners bij het onderhouden van contact met hun naasten. Bijna de helft van de medewerkers gaf aan dat extra medewerkers zijn ingeroosterd om hierbij te helpen. Ook gaf 55% van hen aan dat zorgorganisaties tablets, telefoons of laptops hebben aangeschaft. Van de familieleden vond 80% dat de organisatie alles heeft gedaan wat mogelijk was om hen in contact te brengen met hun naaste.

Aanbevelingen

De onderzoekers doen de volgende aanbevelingen om de gezondheid en het welzijn van ouderen in verpleeghuizen en zorginstellingen niet verder te laten verslechteren:

  • biedt maatwerkoplossingen voor het toelaten van bezoek
  • maak samen met de bewoner en zijn familie afspraken over bezoek en de invulling van de RIVM-richtlijnen.
  • zoek alternatieven voor contact of biedt extra ondersteuning bij sociaal contact

Lees meer over het onderzoek naar de gevolgen van de coronamaatregelen op de website van het Trimbos

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Tibo Kemperman 13/7/2020

Dit is jammer en zielig. Het niet in contact kunnen zijn met geliefden kwetst een ieder en de oudjes meer gezien dit hun vrolijk maakte. Hopelijk komt alles spoedig goed, de ouderen zijn nu kwetsbaarder.
<a href="https://phptandartsen.nl/">Tibo Kemperman</a>