Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Dementie

Film: Hoe verloopt de overgang naar het verpleeghuis? 10/02/2020

Wanneer mensen met dementie in een verpleeghuis worden opgenomen verandert er veel in hun leven én in het leven van hun naasten. WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) maakte de speciale film ‘Ken je mij?’ over de transitie van thuis naar opname in het verpleeghuis.

De film geeft een beeld van de gezamenlijke zoektocht van zorgprofessionals en naasten naar de betekenis achter gewoonten en activiteiten van mensen met dementie. Het doel van de film is het gesprek tussen zorgverleners en naasten te ondersteunen.  In de film komen thema’s aan bod als het behouden van eigen regie, denken in mogelijkheden en de samenwerking tussen professionals, mensen met dementie en hun naasten.

De film is opgebouwd uit vier delen:

  1. Thuis: De partner vertelt over belangrijke gebeurtenissen, spullen met persoonlijke betekenis, gewoonten en rituelen in het dagelijks leven.
  2. Opname in het verpleeghuis: Onbegrepen gedrag wordt in gesprek met de partner verklaard en achterhaald en er wordt samen naar oplossingen gezocht. 
  3. Zijn wie je bent in het verpleeghuis: De cliënt wordt betrokken in gesprekken over de noodzakelijke zorg en inzet van bijvoorbeeld hulpmiddelen. Welke wensen heeft de cliënt en hoe kun je daarin voorzien?
  4. Betekenisvolle activiteiten: Medewerkers vertellen hoe je cliënten een fijn en vertrouwd gevoel geeft. En hoe je de juiste activiteiten kunt vinden door bijvoorbeeld te kijken naar de vraag áchter de vraag.

https://www.youtube.com/watch?v=ymuV0KwWwQ4

Betekenisvolle activiteiten

Naast de zorg voor mensen met dementie is ook aandacht voor het welzijn van cliënten erg belangrijk. Zorgmedewerkers spelen uiteraard een belangrijke rol in het vormgeven van een betekenisvol leven. Het behouden van betekenisvolle activiteiten is echter lastig en  van veel factoren afhankelijk. 

Wij stelden een aantal vragen aan Mari Groenendaal, lecturer practitioner bij WZH, over de film.

Waarom is deze film gemaakt?

Mari: ‘De film is gemaakt naar aanleiding van gesprekken met zorgprofessionals binnen WZH over de overgangsperiode van thuis naar een verpleeghuis. Er is in deze periode veel aandacht voor het ‘papierwerk’ en regelzaken. Vanuit de zorgverleners kwam de vraag om meer aandacht te hebben voor betekenisvolle handelingen en spullen.’

‘Daarnaast ontstond de wens om zowel zorgprofessionals als naasten meer bewust te maken van het belang van betekenisvolle handelingen. Binnen WZH zijn eerder filmpjes gemaakt over betekenisvol handelen. Deze film is een makkelijk en toegankelijk middel voor zowel zorgprofessionals als betrokkenen bij mensen met dementie.' 

Wat is het uiteindelijke doel van de film?

'Het doel van de film is zorgprofessionals bewust te maken van de betekenisvolle handelingen van bewoners en de eigenheid van de persoon. De film is echter ook bedoeld voor mantelzorgers en mensen rondom de (toekomstige) bewoner. De film kan hen ondersteunen in het gesprek over hun naaste en over wat voor hun naaste betekenisvol is.'  

Waarom moeten zorgmedewerkers deze film zien en wat hebben ze eraan in hun dagelijkse werk?

'Door de bewustwording en vervolgens het gesprek met elkaar aan te gaan kan de film een bijdrage leveren aan de persoonsgerichte zorg en het behoud van een betekenisvol leven. De film kan op zich bekeken worden, aanzetten tot denken maar ook een basis zijn voor training en scholing in het kader van persoonsgerichte zorg. WZH heeft een document gemaakt met reflectievragen welke gebruikt kan worden voor training en scholing. Deze zijn ook te vinden op de site.'

Speciaal programma

De film is gemaakt in het kader van een project waarin WZH een programma ontwikkelt voor mensen met dementie om betekenisvolle activiteiten te behouden tijdens en na verhuizing. Op de website van WZH vind je diverse werkvormen en methodieken rondom deze film.

Lees verder

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.