Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Eten en drinken

Meer aandacht voor eten en drinken, hoe doe je dat? 13/01/2020

Sinds dit jaar is eten en drinken een van de verplichte indicatoren basisveiligheid voor verpleeghuizen. Dat betekent dat alle aanbieders van verpleeghuiszorg hierover moeten rapporteren. Maar wat betekent dit in de praktijk voor jou als zorgverlener? Wij vroegen het aan Marian de van der Schueren, expert eten en drinken op Zorg voor Beter.

Ben je er blij mee dat verpleeghuizen met eten en drinken aan de slag gaan?

Marian de van der Schueren: ‘Eten en drinken dragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van leven. Enerzijds is een goede voedingstoestand van belang voor het behoud van zelfredzaamheid, zo lang als mogelijk, en het voorkomen van problemen zoals doorligwonden. Daarnaast is eten en drinken uiteraard belangrijk voor het welzijn van de bewoners. Lekker eten, samen eten, gevarieerd eten zijn voor bewoners hele belangrijke, zo niet dé belangrijkste momenten van de dag. Ouderen hebben vaak al jaren eenzelfde voedingspatroon en veranderen liefst zo min mogelijk.’ 

Lekker eten is voor bewoners hét belangrijkste moment van de dag.


‘Hoe kan het eten en drinken in instellingen daar zo goed mogelijk aan bijdragen? Welke hulp hebben bewoners nodig om lekker én gezond te eten? De kwaliteitsindicator vraagt ‘Zijn voedselvoorkeuren met de cliënt en/of familie van de cliënt in de afgelopen zes maanden besproken en vastgelegd in het zorgdossier?’. Dit is stap één, maar er is meer. Het vastleggen van de voorkeuren van de bewoner is nog relatief eenvoudig, maar het geven van invulling aan een goed voedingsbeleid vraagt om meer.’ 

Waarom is deze kwaliteitsindicator nu verplicht?

‘Het lijkt vanzelfsprekend dat eten en drinken hoog in het vaandel staat in zorginstellingen. Sommige zorginstellingen zijn echte voortrekkers en geven al optimaal invulling aan dit thema. Maar ook zijn er instellingen waar nog veel verbetermogelijkheden zijn.’ 

Hoe wordt tevredenheid met het eten en drinken gemeten en gerapporteerd?

‘Wat optimaal is, is niet duidelijk. Is dat zelf koken, catering of een eigen keuken? Hoe ziet het ideale menu eruit? Welke wensen hebben bewoners? En wat is haalbaar voor de instellingen? Hoe wordt tevredenheid met het eten en drinken gemeten en gerapporteerd?’

‘Ik hoop dat deze kwaliteitsindicator zal stimuleren tot verbetertrajecten. In het eindrapport van de Taskforce Gezond Eten met Ouderen zijn in 2018 een aantal aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van voeding voor eten en drinken. De kwaliteitsindicator is een logisch vervolg op de aanbevelingen van de taskforce.’

Wat houdt het in voor verpleeghuizen?

‘Er wordt gevraagd dat verpleeghuizen bijhouden bij welk percentage van de bewoners voedselvoorkeuren in het zorgdossier zijn vastgelegd. Nogmaals, dit is slechts een begin.’

Wat is de rol van zorgverleners hierbij? 

‘Eten en drinken gaat over heel veel schijven. Verpleegkundigen en verzorgenden, ouderen zelf, familie en mantelzorgers, facilitair bedrijf, management, diëtisten, artsen. Ze hebben allemaal een rol in het optimaliseren van het totale proces van eten en drinken.'

'Omdat het zo complex is, en omdat zoveel mensen betrokken zijn, wordt vaak naar een andere discipline gewezen voor de aanpak. Er is literatuur en er zijn richtlijnen, maar het omzetten van de theorie naar de praktijk is complex. Alleen een gezamenlijke, interdisciplinaire aanpak zal uiteindelijk kunnen leiden tot verbetering van voedingszorg. Er is dus werk aan de winkel. Dit begint met een inventarisatie van wensen en behoeften, mogelijkheden en haalbaarheid, barrières en hindernissen. In gezamenlijkheid zal vervolgens bepaald moeten worden hoe hieraan invulling gegeven kan worden.’

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.