Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Samenwerken in de wijk

Wat weet jij over wijkgerichte preventie? 13/01/2020

Voor ouderen die langer thuis blijven wonen, is de woonomgeving belangrijk. Zowel fysiek als sociaal beïnvloedt de wijk of buurt de gezondheid van de bewoners.  Wijkgerichte preventie richt zich op het versterken van gezondheid en welzijn van bewoners. Wat weet jij van wijkgerichte preventie? Gebeurt dit al in jouw wijk? Vul de enquête in! 

Gezondheidsbevordering in de wijkOuderen willen het liefst zo lang mogelijk gezond blijven en in hun eigen omgeving blijven wonen. Lang niet iedereen kan dat op eigen kracht. Wijkgerichte preventie draagt bij aan gezondheidsbevordering en welzijn van bewoners. Zorgprofessionals die in de wijk werken kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Enquête wijkgerichte preventie

Hoeveel weet jij van wijkgerichte preventie? Ben je zelf actief op dit gebied? Wij willen het graag van jouw horen! Vul onderstaande korte enquête in (5 min) en deel jouw inspirerende voorbeelden. Let op: Deze enquête is voor zorgprofessionals die in de wijk werken.

Vul de enquête in! (5 min).

Gezondheidsbevordering in de wijk

Wijkgerichte preventie, ook wel wijkgerichte gezondheidsbevordering of de communitybenadering genoemd, richt zich op het versterken van gezondheid en welzijn van bewoners in een wijk, buurt of dorp. Daarbij is het belangrijk om niet alleen naar de gezondheid (in de brede zin van het woord) van het individu te kijken, maar juist ook naar de omgevingsfactoren. Wanneer de omgeving gezond gedrag stimuleert kan een inwoner vaak langer gezond thuis wonen. 

Rol van de wijkverpleegkundige 

De wijkverpleegkundige wordt gezien als een van de kernspelers om gezondheidsbevordering in de wijk vorm te geven. Tegelijkertijd zien we in de praktijk dat het nog moeilijk is om concreet werk te maken van preventie op wijkniveau. Want wat is je rol dan precies? Welke middelen kun je inzetten? En hoe ga je te werk? 

Zorg en welzijn werken samen

De oplossingen liggen vaak op het grensvlak van het zorgdomein en het sociaal domein. In het leven van mensen lopen die in elkaar over. Het gaat dan ook vaak om samenwerking tussen zorg en welzijn, het aanpakken van complexe problemen en aanpassingen in leefstijl in combinatie met de leefomgeving. Wijkgerichte preventie doen we dus samen.

Voorbeelden van een gezonde wijkaanpak

In het thema Samenwerken in de wijk op dit kennisplein vind je meer informatie over wijkgericht samenwerken en gezondheidsbevordering. Laat je inspireren door voorbeelden van een gezonde wijkaanpak, zoals het Rotterdamse project 'Even buurten' en 'Overvecht Gezond'. Heb je zelf goede voorbeelden of wil je meer weten of dit onderwerp? We horen het graag! Stuur een mail naar Barbara de Groen, expert samenwerken in de wijk.

Vul de enquête in over wijkgerichte preventie (5 min)

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.