Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Welbevinden en levensvragen

Budget voor bestrijden eenzaamheid in jouw gemeente 19/04/2021

Alle gemeenten in Nederland krijgen in 2021 in totaal € 150 miljoen voor een sociaal noodpakket. Dit geld is beschikbaar omdat de coronacrisis een grote impact heeft op het sociaal en mentaal welzijn van mensen.

Gemeenten krijgen extra middelen, omdat zij financiële gevolgen ervaren van de coronacrisis. Deze kunnen zij inzetten voor de bestrijding van eenzaamheid, begeleiding van kwetsbare groepen en ondersteuning van jeugd en jongeren. Gemeenten mogen helemaal zelf bepalen waar ze de gelden aan uitgeven. De middelen komen eenmalig beschikbaar.

Mentale steun in coronatijd

Het coronavirus heeft veel impact op ouderen, hun naasten en professionals in verpleeghuizen, zorginstellingen en ziekenhuizen. Emotioneel en mentaal vraagt de situatie veel van alle betrokkenen. Hoe zorg je dat iedereen in jouw team overeind blijft? Op deze pagina vind je tips en adviezen om jouw medewerkers mentaal te steunen.
Naar de tips en adviezen

Tot meer dan € 1 miljoen per gemeente

Op de website aanpakeenzaamheid.nl zie je per gemeente welke bedragen zij ontvangen voor 2021. Je ziet ook welk bedrag expliciet is bestemd voor de bestrijding van eenzaamheid bij ouderen en welk budget er is voor de overige steun. Deze overige steun is een optelsom van de bedragen voor:

  • extra begeleiding kwetsbare groepen

  • perspectief jeugd en jongeren

  • jongerenwerk jeugd

  • mentale ondersteuning jeugd

  • activiteiten en ontmoetingen jeugd

Vlieland krijgt bijvoorbeeld € 2.300 en Amsterdam en Rotterdam meer dan € 1 miljoen voor de bestrijding van eenzaamheid bij ouderen. Met inzicht in deze bedragen kun je beter meedenken met de gemeente en andere maatschappelijke partners over een verstandige lokale aanpak.
 
Bron: website Aanpak eenzaamheid

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.