Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Diversiteit in de zorg

Publicatie 'Kleurrijke zorgverleners' 06/07/2020

De publicatie ‘Kleurrijke zorgverleners’ helpt organisaties op weg die meer ruimte willen geven aan cultuursensitief werken. Hoe kunnen zorgverleners in een divers samengesteld team, met verschillende culturele achtergronden, goed met elkaar samenwerken? 

Publicatie Kleurrijke zorgverleners

Lukt het zorgteams en de managers een brug te slaan tussen de verschillende normen en waarden? Is er begrip en waardering voor elkaar op de werkvloer? De publicatie ‘Kleurrijke zorgverleners’ bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over visie en beleid en is vooral bedoeld voor managers en stafmedewerkers. In het tweede deel vind je praktijkverhalen, inzichten en tips die Vilans verzameld heeft tijdens de interviews. De publicatie is het resultaat van een verkennend onderzoek onder vijf zorgorganisaties. Het helpt je op weg als je met en in je organisatie meer cultuursensitief wilt werken. Voor het onderzoek is intensief contact geweest met Pharos en Noom.

Interview: 'Er is nog veel te winnen'

Dat er op het gebied van cultuursensitief werken nog veel te winnen valt, ook in de zorgsector, bespreken we met Jennie Mast, adviseur bij Vilans die meewerkte aan de publicatie. ‘Onze samenleving vergrijst en wordt steeds kleurrijker. Dat zie je ook terug in de ouderenzorg, waar steeds vaker bezoekers en zorgverleners met verschillende achtergronden wonen en werken,’ zegt Mast. ‘De zorg laten aansluiten bij de behoefte van al deze mensen, vraagt extra aandacht. Naast de inhoudelijke kant is ook de zorg voor de medewerkers hierbij van belang”.

Praktijkverkenning: ga het gesprek aan

Vilans heeft deze praktijkverkenning gedaan onder een aantal zorgorganisaties die bezig zijn met dit thema. Vilans deed interviews bij enkele cultuurspecifieke organisaties, waarbij zorg vanuit een specifieke culturele doelgroep wordt geboden en bij cultuursensitief werkende organisaties. De voorbeelden, de vraagstukken en de dilemma’s geven inzicht in mogelijke vervolgstappen. Mast: ‘Veel zorgorganisaties hebben hun algemene visie op zorg en organiseren vastgelegd in beleidsplannen, waar ook hun waarden in staan beschreven. Beleid of uitgangspunten specifiek rond cultuursensitief werken ontbreken nog veelal. Alleen een visie of streefcijfers vastleggen op papier is niet genoeg. Organisaties doen er goed aan het gesprek te voeren over wat die waarden in de dagelijkse praktijk betekenen. Dat vraagt inzet van zowel de zorgverlener, leidinggevenden, als management. Cultuursensitief met elkaar omgaan geeft meer inzicht in beweegredenen en in behoeftes van elkaar.

Ontwikkeling gaat door

Vilans gaat dit jaar met meerdere partijen samen verder op dit thema en wil hier meer kennis op ontwikkelen. Vilans is daarom op zoek naar organisaties die bezig zijn met dit thema en met ons willen meedenken. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via m.sterenborg@vilans.nl.  

Weinig bekend over behoeften van medewerkers

In 2019 deed Vilans al literatuuronderzoek naar cultuursensitiviteit in de zorg. ‘Uit het onderzoek bleek dat er nog weinig over bekend is over zorgmedewerkers met een niet-westerse achtergrond,’ vertelt Mast. ‘Wat deze zorgmedewerker nodig heeft om zijn werk goed te doen, is nog weinig onderzocht en heel beperkt in beeld. Hoe kunnen we de medewerkers in een team ondersteunen om zo goed mogelijk samen te werken vanuit verschillende normen en waarden? Hoe kunnen we de zorg verbeteren en meer persoonsgericht maken met de verschillende inzichten en ervaringen van medewerkers? Het is belangrijk dat hierover wordt nagedacht en dat er in zorgorganisaties beleid ontwikkeld wordt op dit thema. Anders kun je aandacht voor dit onderwerp niet goed verankeren in de organisatie.’

Barometer Culturele diversiteit

Vanaf 1 juli kunnen organisaties met meer dan 250 medewerkers gebruik maken van de Barometer Culturele diversiteit. Deze Barometer Culturele Diversiteit geeft inzicht in het aandeel werknemers met en zonder (niet-)westerse migratieachtergrond binnen een organisatie (bron: Nieuwsbericht over barometer op Rijksoverheid.nl). 

Wat is jouw verhaal?

We zijn benieuwd naar ervaringen met samenwerken in een cultureel divers team. Wat heeft jou verbaasd, geïnspireerd, geholpen? Of heb je een verhaal waaruit blijkt dat je juist diversiteit mist in je team? Vertel het ons, met deze inzichten kunnen we samen de hele langdurige zorg inspireren. Deel hieronder jouw verhaal door op 'reageer' te klikken.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.