Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Corona

Advies aanpassing bezoekregeling verpleeghuizen 12/02/2021

Vanwege snelle verspreiding van de Britse variant adviseert minister De Jonge van VWS om bezoekregelingen van verpleeghuizen aan te passen. Het advies is een aanvulling op de handreiking ‘Bezoek en sociaal contact: corona in verpleeghuizen’. 

Om het risico op besmetting door bezoekers te verlagen adviseert het OMT een bezoekersregeling van 2-3 vaste personen per bewoner per week (de zogenaamde bezoekbubbel), waarvan 1 persoon per dag op bezoek komt bij de bewoner. Minister De Jonge publiceerde het advies in de kamerbrief Stand van Zaken COVID-19 (pdf, 2 feb 2021).

Risico beperken

Met dit advies wil het OMT het bezoek voor bewoners niet te veel beperken en tegelijkertijd het risico op het naar binnen brengen van de nieuwe Britse variant verlagen. Essentieel daarbij zijn een strakke triage voor de bezoekers, ruimere bezoektijden die zorgen voor spreiding van bezoekers, een medisch mondneusmasker en goede handhygiëne. 

Richtinggevend advies

Het nieuwe advies is net als de handreiking richtinggevend. Er kan worden afgeweken van de afspraak van 2-3 vaste bezoekers, bijvoorbeeld in de palliatieve fase. Zodra de omstandigheden beter worden, biedt de handreiking alle ruimte om de maatregelen op het gebied van bezoek te verruimen.

Organiseren bezoek en sociale contacten

De handreiking ‘Bezoek en sociaal contact: corona in verpleeghuizen’ geeft zorginstellingen handvatten voor het organiseren van bezoek en sociale contacten tijdens corona. Lokaal maatwerk staat daarbij centraal. De handreiking is ontwikkeld voor bestuurders/managers, cliëntenraden, ondernemingsraden/VAR/PAR en de regiebehandelaren van een zorgorganisatie.

Download de handreiking ‘Bezoek en sociaal contact: corona in verpleeghuizen’ (pdf, sep 2020)

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.