Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Mondzorg

Stappenplan afweergedrag

Het is belangrijk om methodisch te werk te gaan. Zorg voor Beter ontwikkelde een stappenplan voor het . De Landelijke Werkgroep Logopedie en Dementie heeft een vijfstappenplan 'Afweergedrag bij de mondverzorging bij cliënten met dementie' gemaakt voor alle mensen die mondzorg uitvoeren bij een persoon met dementie en geeft inzicht in het afweergedrag en de beïnvloedende factoren. Met als doel om de mondverzorging prettiger te laten verlopen.

Dit vijfstappenplan is gebaseerd op de richtlijn ‘Omgaan met afweergedrag bij eten en drinken van bewoners met dementie’ van Kenniskring Transities in Zorg, Hogeschool Rotterdam (2009) en de 'Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen'.

Stap 1: Probleem vaststellen 

Herkennen afweergedrag: welke symptomen, gedragingen zie je? 

Bij het observeren en beschrijven van het afweergedrag kun je op de volgende dingen letten:

  • Beschrijf de symptomen van het afweergedrag.
  • In welke situaties komt het afweergedrag voor?

Ga de volgende dingen na:

  • Heb ik voldoende tijd om de cliënt te begeleiden?
  • Heb ik voldoende rust om de cliënt te begeleiden?
  • Besteed ik voldoende aandacht aan de cliënt?
  • Heb ik voldoende contact met de cliënt?
  • Zijn er misschien veel prikkels in de omgeving?

Stap 2: Gegevens verzamelen 

Is er een verschil in de mondverzorging vroeger en nu? Breng het afweergedrag beter in kaart. Wat zijn beïnvloedende factoren, wat is al geprobeerd? 

Stap 3: Nader onderzoeken 

Wat is de mondstatus en hoe is de mondgezondheid? 

Stap 4: Plan van aanpak 

Pas interventies toe. Stel doelen en acties vast en leg deze vast in het zorgleefplan. Wanneer poetsen niet meer lukt, reinig dan de mond volgens advies mondhygiënist of tandarts. 

Stap 5: Evaluatie

Evalueer met betrokkenen, pas zo nodig interventies aan en leg afspraken vast in het zorgleefplan.

Bronnen

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.