Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Informele ontmoetingen met ouderen

Het Albeda College heeft een zogenaamde Ouderenweek: een week waarin studenten op verschillende manieren in contact komen met ouderen dan later in hun werk. Denk aan een wellness-behandeling, samen koken, et cetera. De Ouderenweek is bedoeld voor de volgende opleidingen: helpende (niveau 2), verzorgende (niveau 2), verpleegkundige (niveau 4)

Studenten en ouderen elkaar laten ontmoeten, dat is het doel van de Albeda College Ouderenweek. Een week lang staat alles in het teken van ontmoeting. De docenten willen hiermee bereiken dat studenten van de op zorg en welzijn gerichte opleidingen op een andere manier in contact komen met de doelgroep met wie een groot deel van hen later gaat werken. Elkaar ontmoeten, moet bijdragen aan het enthousiasmeren van studenten voor het werken met ouderen.

Een brainstorm onder enthousiaste docenten voor deze ontmoeting leverde zoveel ideeën op dat al deze plannen samengevoegd werden in een Ouderenweek. Iedere docent werkte, soms samen met de studenten, een idee uit en het programma werd getoetst bij een groep ouderen. Eén docente fungeerde als kartrekker en zorgde voor afstemming en de planning. Voor- en na de ouderenweek is een vragenlijst afgenomen om de beeldvorming van studenten over ouderen te meten. Daaruit werd zichtbaar dat de studenten al vrij positief over ouderen waren en dat na de Ouderenweek nog meer waren.

Albeda Ouderenweek: spelletje spelenResultaat

In één week kwamen er 130 ouderen naar het Albeda College om te genieten van een wellness behandeling, om te leren skypen, samen te koken (Kaapverdiaans) en/of eten, deel te nemen aan een quiz over jong en oud, te leren te bewegen met de Wii-spelcomputer, te genieten van muziek en gedichten of oud-Hollandse spelletjes. Ook werden ouderen uitgenodigd om hun persoonlijke levensverhaal te delen of om met studenten in discussie te gaan over  een aantal prikkelende stellingen. De ouderen vonden het een geweldige belevenis, sommigen kwamen meerdere dagen terug omdat het hen zo goed beviel. Driekwart van de deelnemende ouderen wil in de toekomst weer meedoen aan de ouderenweek en bijna de helft wil ook een actieve rol spelen bij toekomstige activiteiten. Daarmee zijn er direct waardevolle contacten voor de toekomst gelegd. En natuurlijk waren ook de 80 studenten die aan de ouderenweek meededen enthousiast: ‘Nu heb ik heel veel zin om op stage te gaan’ en ‘Leuk om te merken dat we soms dezelfde ideeën hebben’ waren opmerkingen die die week te horen waren.

Aanpak werving ouderen

Voor de ouderenweek is er via allerlei verschillende kanalen contact gezocht met ouderen die aan de ouderenweek wilden deelnemen:

 • Via bestaande contacten van docenten (zoals met een groep Kaapverdiaanse vrouwen).
 • Via de Zonnebloem.
 • Via woon- zorgcentra in de omgeving van het ROC.
 • Via vrijwilligersorganisaties.
 • Via het GENERO ouderen- en mantelzorgforum.
 • Via Zorgbelang Zuid-Holland.

Vanuit het Albeda College is een uitnodiging met inschrijfformulier (pdf) ontwikkeld dat via bovengenoemde organisaties werd verspreid. Alle deelnemers werden ook uitgenodigd om een andere oudere mee te nemen. Voor specifieke activiteiten waar ouderen een centrale rol speelden (zoals het levensverhaal van ouderen) werden ouderen gericht benaderd.

Waarom werkte het?

 • Binnen het Albeda bestond vanaf de start een enorm enthousiasme voor de Ouderenweek. Docenten en studenten hebben zich als 1 persoon achter het idee geschaard en hebben zich er enorm voor ingezet om het tot een succes te maken.
 • Het management van het Albeda College gaf het docententeam een grote mate van vrijheid om invulling te geven aan de ouderenweek. De docent die de ouderenweek geïnitieerd heeft werd kartrekker en andere docenten werden ieder verantwoordelijk voor de voorbereiding van een eigen activiteit.
 • De ouderenweek paste binnen de reguliere lesactiviteiten doordat  docenten de werkzaamheden voor de ouderenweek konden inpassen in hun reguliere taken.
 • De docenten van het Albeda college zijn doeners. Ze zijn enthousiast over een idee en gaan aan de slag.
 • Door de Ouderenweek is er een samenwerking ontstaan met de Zonnebloem. Zij zorgden dat er een grote groep ouderen aan de Ouderenweek deelnam.

Wat was lastig?

 • Het was lang onduidelijk hoeveel ouderen en er precies zouden komen: deze onzekere factor blijkt niet echt op te lossen. Soms blijft de helft van de ouderen weg (ziekte e.d.). Het overschot aan studenten wordt dan opgelost door een alternatief programma met vervangende opdrachten.
 • Vervoer was vaak een struikelblok om te kunnen komen: dit is slecht te beïnvloeden, vervoer op maat is een onzekere factor (te vroeg brengen, heel laat ophalen). Het meest makkelijk is als mensen met vervoer van de instelling of met eigen vervoer kunnen komen.
 • De logistiek was een uitdaging: eerst waren activiteiten door de hele school gepland. Nu wordt gekozen voor het restaurant van het Albeda, waar ruimtes worden aangepast aan de activiteiten, bijv. een wellness hoek. Alle voorzieningen zijn daarmee gelijkvloers.
 • Tijdsinvestering: alles moest nog ontwikkeld worden wat een forse inspanning was. Inmiddels ligt er nu een draaiboek en het rooster is maanden van tevoren bekend. Hierdoor kunnen de docenten en studenten rustig plannen en voorbereiden.

Albeda OuderenweekNaar de toekomst

De ouderenweek smaakt naar meer! Het Albeda College gaat in aangepaste vorm twee keer per jaar de ouderenweek herhalen en losse activiteiten uit de ouderenweek krijgen zo veel mogelijk een plek in het reguliere onderwijs. Inmiddels zijn er ook andere concrete stappen gezet om ouderen bij het onderwijs te betrekken. Zo wordt een groep ouderen (waaronder oud-werknemers van het Albeda) als simulatiepatiënt ingezet in lessen omgangskunde, gesprekstechnieken en verpleegtechnische vaardigheden. Dit bevalt heel goed. Daarnaast is er een klankbordgroep van ouderen opgericht die vier keer per jaar meedenken over ontwikkelingen in het  onderwijs. En er is een groep studenten die regelmatig activiteiten onderneemt met ouderen die in een woonzorgcentrum wonen, zoals hen skypen. Kortom, de ouderenweek heeft een sneeuwbaleffect gehad als het gaat om het betrekken van ouderen bij het onderwijs.

Meer lezen?

Meer weten?

Anske de Krom, docent  opleiding verzorgende, a.l.kruithof@albeda.nl of 06-12388081.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.