Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Generatiegesprek 'Groen en Grijs'

Tijdens de generatiegesprekken van hogeschool Windesheim gaan studenten en ouderen in gesprek om elkaar een inkijkje in hun leven te geven. Zo worden vooroordelen over en weer ontkracht en blijken studenten en ouderen soms meer gemeen te hebben dan gedacht.

Windesheim in gesprek

https://youtu.be/ZrJdvUq9U1U

Werkwijze

Vaak worden meningen over anderen gevormd door stereotype beelden, die meestal niet positief zijn. Wat weten studenten en ouderen nu echt van elkaar? Wat vinden ze belangrijk in het leven? Hoe kijken studenten en ouderen naar de toekomst? Hoe ziet de maatschappij eruit voor studenten en ouderen?  Om antwoord te krijgen op deze vragen, organiseerde Windesheim in Dialoog samen met de PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) een generatiegesprek. Later zijn duo’s gevormd van een jongere en een oudere om elkaar binnen een maand tijd iets te laten zien wat voor hem of haar belangrijk is in het leven.

Resultaat

Na afloop was iedereen positief. Studenten vonden het leuk en leerzaam. Zij noemden gesprekken soms ‘eyeopeners’, anderen zagen hun toch al positieve beeld bevestigd. Ouderen vonden het leuk om met jongeren in gesprek te gaan. Als positief werd ervaren dat het niet alleen bleef bij één gespreksbijeenkomst, maar dat jongeren en ouderen ook echt iets samen gingen doen.

Bijzonderheden

  • 28 aanmeldingen binnen 2 dagen. Uiteindelijk deden 15 studenten en 15 ouderen mee, waaronder 1 echtpaar.
  • Er waren geen studiepunten te verdienen.
  • Het was een activiteit ‘naast’ het onderwijs, geen ‘onderdeel van’ het onderwijs. Studenten van de opleidingen, HRM, journalistiek, bedrijfseconomie, financial services management, bedrijfskunde MER, accountancy en communicatie deden mee.
  • Deelnemende ouderen waren tussen de 65 en 90 jaar oud.
  • Werving ouderen deed PCOB onder de eigen leden. Ouderen konden zelf niet intekenen.
  • Er werden geen specifieke criteria gesteld aan de ouderen, behalve dat zij Windesheim zelfstandig moesten kunnen bereiken.
  • Ouderen kregen geen vergoeding of reiskosten, alleen het parkeerkaartje werd vergoed.

Leerpunten

  • 1 op 1 is wankele basis. Als de oudere door omstandigheden niet kan of de student op een laat tijdstip afbelt, gaat het uitje niet door en wordt één van beide teleurgesteld. Werken met groepjes van bijvoorbeeld 4 studenten en 2 ouderen is wellicht een zekerder basis.

Vervolg

Binnen Windesheim zijn de generatiegesprekken een terugkerende activiteit geworden, in samenwerking met de PCOB. Onderwerpen: Wat is ons heilig?, Wat bindt je aan je baan?, geloof en zingeving.

Informatie

Contactpersoon

Iris Creemers
Coördinator 'Windesheim in Dialoog'
tel: 088-4698537

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.