Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Bij ouderen op de thee

Eerstejaars studenten van de opleiding verzorgende-IG gaan bij ouderen uit de regio op huisbezoek en interviewen hen. Als dank organiseerden de studenten een high tea voor de deelnemende ouderen en konden ervaringen worden uitgewisseld.
 

Werkwijze

Studenten enthousiasmeren om te kiezen voor werken in de ouderenzorg, dat is de uitdaging waar het Alfa- college voor staat. Een groot deel van de studenten gaat later met ouderen werken, maar de beeldvorming hierover is negatief. Een van de docenten van het Alfa-College deed een afstudeeronderzoek naar de vraag welke aanpassingen in het onderwijsprogramma nodig zijn om studenten te motiveren om te gaan werken met de oudere zorgvrager. Naar aanleiding van deze  master thesis is een werkgroep samengesteld die de leerlijn ouderenzorg opnieuw is gaan inrichten. Eén van de resultaten is de module ‘de ouder wordende Mens’. Deze module wordt in het eerste leerjaar van de opleiding verzorgende-IG en mbo- verpleegkunde aangeboden. Doel van deze module is dat de student een beeld gaat vormen van de ouder wordende mens. In de module komen verschillende onderwerpen aan bod zoals kennis over veroudering, een gastles van een ouderenadviseur, een bezoek aan een bouwbedrijf om een woning te bekijken in het kader van ‘optimaal thuis’ en een film. Contact met ouderen zelf kan in deze module niet ontbreken. Daarom is er een nieuw onderdeel aan de module toegevoegd waarin studenten kennis maken met een oudere uit de regio (Vechtdal). Ze gaan op bezoek en interviewen de oudere aan de hand van een vooraf opgestelde vragenlijst. Wat de studenten leren van dit interview presenteren zij aan hun medestudenten en als afsluiting organiseren de studenten ook een bijeenkomst met alle geïnterviewde ouderen om hen te bedanken.

Resultaat

Via Zorgbelang Overijssel werden 30 ouderen gevonden die door de studenten geïnterviewd wilden worden. Deze ouderen werden thuis, door duo’s van studenten, bezocht. Zowel studenten als ouderen waren erg enthousiast over deze bezoeken. De studenten hebben de interviews uitgewerkt en besproken in de les. Als dank voor de tijd die de ouderen in het interview investeerden hebben de studenten op school een high tea georganiseerd. Hierdoor konden de ouderen ook zien waar de studenten les kregen en konden ze met de andere ouderen en studenten hun ervaringen uitwisselen. Naast enthousiaste studenten en ouderen levert het ook geïnspireerde docenten op. Docenten zien dat studenten enthousiast worden door het contact met de ouderen, maar zien ook dat er meer nodig is om de negatieve beeldvorming te doorbreken.

Aanpak werving ouderen

Zorgbelang Overijssel zorgde voor de werving van ouderen. Zorgbelang Overijssel heeft een breed netwerk op het gebied van ouderen en ouderenzorg. Er is telefonisch en via de mail contact gelegd met de ouderenbonden in Hardenberg en omstreken. Via de secretarissen van de PCOB Hardenberg en de PCOB Ommen zijn de respondenten geworven. De criteria waaraan de respondenten moesten voldoen waren de leeftijd van 65 jaar en ouder en woonachtig in Hardenberg en omstreken.

Waarom werkte het?

  • Ouderen werven via bestaande contacten: de medewerker van Zorgbelang Overijssel heeft een breed netwerk op het gebied van het ouderenwerk. Door het persoonlijk benaderen van de secretarissen werd er direct op zoek gegaan naar respondenten. Het is belangrijk om duidelijk en helder de doelstelling van het project te verwoorden, zodoende kunnen respondenten enthousiast gemaakt worden om deel te nemen.
  • De juiste vragen stellen: het interview dat de studenten hebben gehouden met de ouderen werd gedaan aan de hand van een semi-gestructureerde vragenlijst. De studenten kregen de opdracht om minimaal 10 vragen te formuleren op sociaal, maatschappelijk, lichamelijk en mentaal gebied. Deze vragen werden vooraf beoordeeld door de docent. Daarnaast hebben de studenten aan de ouderen gevraagd hoe hun beeld van jongeren was. Dit bleek de beste vraag. Het leverde volgens de studenten mooie verhalen op over de jeugd van de ouderen en dat de verschillen, buiten de tijdsgeest, niet zo groot waren met nu. Het wederzijds begrip, respect en enthousiasme was groot en het leidde tot positieve beeldvorming bij zowel de ouderen als de studenten.

Toekomst

In het kader van innovatie en toekomstige tekorten aan stageplaatsen voor studenten ‘helpende zorg en welzijn’ is er gekeken welke innovatieve oplossingen er in de regio mogelijk zijn. Een wijkleercentrum is een mogelijkheid om alternatieve informele stageplaatsen te generen. In het Alfa College wordt, samen met SamenDoenteams, Welzijnorganisatie de Stuw, diverse zorgorganisaties in de omgeving en Calibris een wijkleercentrum opgezet, waarbij in ieder geval studenten van de opleiding ‘helpende zorg en welzijn’ een ervaringsplaats kunnen krijgen. Het doel is om welzijnsgerelateerde activiteiten te organiseren om zo ervaring op te doen in ‘levensechte’ situaties. Verbinding is een speerpunt van het Alfa-college. Studenten worden betrokken bij ouderen en kunnen ervaring opdoen en tevens een bijdrage leveren aan de maatschappij (inwoners die een helpende hand kunnen gebruiken). Zorgbelang Overijssel kan door haar brede netwerk helpen in het vinden van ouderen voor de studenten en door haar kennis en ervaring een bijdrage leveren aan dit project.

Meer lezen?

High tea met ouderenMeer weten?

Zorgbelang Overijssel
Rienke Vedders - Dekker, beleidsadviseur ouderen
Tel: 074-2500155
E-mail: r.vedders@belangenorganisatiesoverijssel.nl

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.