Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Kennisbundel Vraaggericht werken

Als je vraaggericht werkt, zorg je dat de behoeften en wensen van cliënten centraal staan. In de Kennisbundel Vraaggericht werken staan alle kenmerken van vraaggericht werken, zoals goede communicatie, keuzemogelijkheden en samenwerking uitgebreid beschreven.

Omslag kennisbundel vraaggericht werken

In de Kennisbundel Vraaggericht werken komt ook de relatie met het zorgleefplan aan de orde. De afspraken die de professional en de cliënt maken, worden tenslotte vastgelegd in het zorgleefplan. Daarnaast heeft vraaggericht werken gevolgen voor de manier van leidinggeven.

Met lesmateriaal aan de slag

Met de kennisbundel in de hand kun je direct het vraaggericht werken van leerlingen of medewerkers bevorderen. Je vindt in de kennisbundel bijvoorbeeld links naar drie uitgebreide e-learnings, maar ook lesbrieven, werkbladen en toolkits. Omdat beelden soms meer zeggen dan woorden, vind je er ook veel links naar beeldmateriaal om direct te laten zien in de les.

Download

Lesmateriaal

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.