Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Zorg voor Beter in de les

Op de Hanzehogeschool in Groningen wordt het Kennisplein Zorgvoorbeter.nl gebruikt in de Hbo-opleiding Verpleegkunde (hbo-v). Docent Herman Haverkort heeft deze onderwijsmodule samen met zijn collega Sandra Zijlstra ontwikkeld. Het is Haverkort heel goed bevallen om het Kennisplein Zorg voor Beter in zijn lessen te gebruiken.

Herman Haverkort raadt andere hbo-v opleidingen hetzelfde te doen. Om andere hbo-v opleidingen te inspireren: Samenvatting Studieopdracht Verpleegbeleid (pdf), hbo-v, Hanzehogeschool Groningen.

Prachtig lesmateriaal

Herman Haverkort heeft de module aan twee groepen van 15 studenten gegeven. Daarnaast kregen nog vijf andere groepen dit vak. Haverkort: ‘Het kennisplein is prachtig lesmateriaal voor studenten. De studenten zijn heel enthousiast. Later komen de studenten dezelfde onderwerpen in de praktijk weer tegen. Het is mooi om op deze manier een verbinding te maken tussen het onderwijs, de praktijk en wetenschap’. Hij gaf de module aan tweede- en derdejaars studenten. Haverkort: ‘Ze hebben op dat moment nog geen stage gelopen en hebben dus nog geen ervaring in de praktijk. Het Kennisplein is dan een mooie ingang omdat het heel dicht bij de praktijk staat en ook wordt gebruikt door mensen die in de praktijk werken. Dat is interessant voor een opleiding, want we leiden op voor de praktijk. De website is ook heel toegankelijk met aansprekende onderwerpen, en praktisch toepasbare instrumenten. Als studenten later gaan stagelopen komen ze dezelfde onderwerpen weer tegen.’

Opzet onderwijsmodule

Tijdens de module - die zes weken duurde - werkten de studenten in groepjes aan een zelf gekozen onderwerp. Ze kozen hiervoor een van de onderwerpen (vindplaatsen) van het Kennisplein Zorgvoorbeter.nl. Ze bekeken de informatie op het kennisplein en deden daarnaast breder literatuuronderzoek naar dit onderwerp. Haverkort: ‘Op deze manier leren ze om kritisch naar verschillende bronnen te kijken.’ Daarna gingen de studenten bij een verpleeghuis of zorginstelling kijken of deze richtlijnen ook daadwerkelijk gebruikt werden en hoe ermee gewerkt werd. Vervolgens moesten de studenten een voorstel doen voor verbetering in de praktijk. Haverkort: ‘Op het kennisplein staan de laatste richtlijnen en protocollen hoe in de praktijk gewerkt zou moeten worden. Het is interessant om te kijken of er ook daadwerkelijk mee gewerkt wordt’.

Interessante papers

De onderwijsmodule leverde interessante papers van studenten op, waarbij ze verschillen signaleerden tussen de officiële richtlijnen en de praktijk op de werkvloer. Een groepje studenten koos bijvoorbeeld het onderwerp decubitus (doorliggen) en ging na welke verbeterpunten er zijn voor de behandeling en preventie van decubitus in een ziekenhuis en in een verzorgingshuis. Ze ontdekten dat in het ziekenhuis wel werd gewerkt volgens het protocol maar in het verzorgingshuis niet. Een ander groepje koos als onderwerp het toedienen van verschillende medicijnen. Ook hier bleek een verschil tussen de richtlijnen die in de praktijk gebruikt werden en de officiële richtlijn die is opgesteld.

Samenvatting onderwijsmodule

Contact

Voor meer informatie over deze onderwijsmodule kun je contact opnemen met:

Herman Haverkort
docent verpleegkunde|regisseur Vt2  Theorie
Hanzehogeschool Groningen
Academie voor Verpleegkunde
Eyssoniusplein18
9714 CE Groningen
j.h.m.haverkort@pl.hanze.nl
tel: 050 - 5953848

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.