Naar hoofdinhoud Naar footer

Opdrachten - Wie voelt zich verantwoordelijk?

Opdracht: Reflecteervragen

Vragen om aan uzelf en anderen te stellen over dit thema.

  • Wie zijn de stakeholders in uw regio?
  • Hoe verhouden deze stakeholder zich tot elkaar ?
  • Welke belangen hebben de stakeholders om wel of niet actief deel te nemen aan uw implementatietraject?
  • Is er vanuit de organisaties voldoende draagvlak om deel te nemen (liefst bestuurlijk)?
  • Is er een projectleider die zich verantwoordelijk voelt voor het traject en voldoet aan het geschetste profiel?