Naar hoofdinhoud Naar footer

Opdrachten - Wat willen we bereiken?

Opdracht: Reflectievragen

Vragen om aan uzelf en anderen te stellen over dit thema.

 • Welk probleem rondom jong dementie wilt u in uw regio aanpakken? (aard, omvang, oorzaken)
 • Wat is nodig om het probleem rondom jong dementie op te lossen in uw regio?
 • Welk doel beoogt u te behalen rondom jong dementie met uw aanpak?
 • Welke activiteiten onderneemt u en hoe leiden deze tot uw gewenste doel voor de doelgroep?
 • Welke activiteiten gaat u NIET doen? (afbakening)
 • Welke partijen heeft u nodig om uw aanpak succesvol te maken/ uw doel te behalen?
 • Hoe brengt u de resultaten en effecten van uw activiteiten in kaart?

Met betrekking tot evalueren:

 • Wat is het bereik van uw aanpak (aantal mensen met dementie op jonge leeftijd, naasten en professionals bereikt)?
 • Wat zijn de ervaringen van de betrokken jonge mensen met dementie, hun naasten en professionals met uw aanpak?
 • Welke succes-, knel- en verbeterpunten zijn er?
 • Zijn de vooraf bepaalde doelstellingen van uw aanpak behaald?
 • Welke concrete resultaten heeft u gerealiseerd en welke verwachte en onverwachte effecten heeft het project gehad ?
 • Welke factoren hebben bijgedragen aan welk resultaat en effect?
 • Zijn wijzigingen in het plan van aanpak noodzakelijk om (meer) effect te bereiken?