Naar hoofdinhoud Naar footer

Contact

In deze kennisbundel vindt u informatie, tips en materialen om de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie en hun naasten in uw regio te organiseren en verbeteren.

De kennisbundel is ontwikkeld in het kader van project UNICITY werkpakket 4. In dit meerderjarig project werkten het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd, Alzheimer Centrum Radboudumc en Vilans aan de verbetering van de zorg- en ondersteuning voor mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten. Het project wordt gefinancierd door het programma Langdurige Zorg van ZonMw. Regio’s Drenthe, Eindhoven en Nijmegen namen deel als pilotregio’s, met respectievelijk zorgorganisaties en expertisecentra dementie op jonge leeftijd Interzorg, Archipel, De Waalboog, Dementienetwerk Drenthe, Netwerk Dementie Eindhoven en omgeving, en Netwerk100 als initiators van de implementatietrajecten. Daarnaast namen op regionaal niveau nog veel andere partijen deel om gezamenlijk te werken aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie. De geleerde lessen uit de drie pilotregio’s zijn verwerkt in deze kennisbundel. Wij danken alle betrokken voor hun medewerking aan de totstandkoming van deze kennisbundel. 

Heeft u vragen, verbetertips of verhalen over het gebruik van het materiaal in deze kennisbundel? Laat het ons weten door ons contactformulier in te vullen.

Meer weten?

Neem contact met ons op.