Naar hoofdinhoud Naar footer

Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld

In jouw werk krijg je steeds meer te maken met mantelzorgers en vrijwilligers. Om goed met hen samen te werken, is het belangrijk dat je hen leert kennen. Want geen mantelzorger of vrijwilliger is gelijk. Wie zijn ze precies? Hoe ondersteunen ze de cliënt? En wat zijn hun wensen en behoeftes?

Als je aan de slag gaat met dit thema, werk je aan de volgende leerdoelen:

 • Je weet op welke verschillende manieren mensen mantelzorg geven en wat hun motieven zijn.
 • Je kent de verschillende soorten vrijwilligerswerk en de motieven om vrijwilliger te worden.
 • Je kunt contact leggen en samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Je kent de ontwikkelingen in jouw werk (de sectoren zorg en welzijn) om als professional nog beter af te stemmen en samen te werken met mantelzorgers en vrijwilligers.

Wat moet jij weten over communiceren met mantelzorgers en vrijwilligers? Deze interactieve powerpointpresentatie zet de belangrijkste punten op een rij.

Bekijk de powerpointpresentatie: 'Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld' (zie downloads)

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Mantelzorgers geven die zorg, omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Vrijwilligerswerk in zorg en welzijn is ook onbetaald en niet verplicht, maar vindt plaats in een georganiseerd verband. Vrijwilligers werken voor mensen die ze in het begin vaak nog niet persoonlijk kennen.

Mantelzorg valt dus niet onder de definitie van vrijwilligerswerk. Want mantelzorg vindt niet plaats in een georganiseerd verband. Mantelzorg vindt plaats in een informele setting: in familieverband of in de vrienden- of kennissenkring.

MantelzorgVrijwilligerswerk in zorg en welzijn
OnbetaaldOnbetaald
Niet verplicht, maar het voelt vaak wel zo Niet verplicht
Voor zieke familieleden of vriendenVoor mensen met wie er in het begin nog geen persoonlijke relatie is
In een informele setting: familie, vrienden- of kennissenkringIn een georganiseerd verband: bijvoorbeeld in een zorginstelling of via een vrijwilligersorganisatie

Wil je meer weten over mantelzorgers en vrijwilligers? Enkele lees- en kijktips:

 • Een ontroerende video over een echtpaar, waarvan de man al twaalf jaar Alzheimer heeft. Zijn vrouw verzorgt hem thuis. 'Hij heeft het en zij lijdt eraan.'
 • Een interview met Daphne, een jongerenwerkster die jonge mantelzorgers begeleidt. 
 • Deze video laat zien hoe belangrijk mantelzorgers in kleinschalige woonvormen zijn. Een goede samenwerking tussen mantelzorgers en professionals blijkt essentieel.
 • Bekijk cijfers en feiten over vrijwilligers in de zorg en zie hoe waardevol het is dat ze er zijn.
 • Lees de belangrijkste cijfers en feiten over mantelzorg in Nederland.
 • Bekijk dit humoristische filmpje als startpunt om de discussie aan te gaan over mantelzorg: Joris en Monique leveren mantelzorg.

Bij opdracht 6 hoort deze hand-out:

 • Hand-out 'Jouw actiepunten' (zie downloads)

Bekijk de video

In deze video verrassen Christine, Thédor en Liesbeth hun dagopleuker Karlijn.

YouTube video thumbnail

Downloads