Naar hoofdinhoud Naar footer

Contactpersoon

Kennisbundel Kwaliteit van leven

Tips voor zorgprofessionals en management hoe zij kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten.

Inleiding

Dementie heeft een grote impact op de persoon met dementie en zijn of haar omgeving. Door de vergrijzing treft dementie steeds meer mensen. Het is belangrijk oog te hebben voor de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten.

Zorgorganisaties kunnen met behulp van de 'Leidraad Kwaliteit van Leven’ het gesprek aangaan over kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers te meten. Een vragenlijst die de kwaliteit van leven meet, van zowel cliënt als naasten. Een belangrijke vervolgstap is het verbeteren of behouden van de kwaliteit van leven. Wat maakt voor iemand zijn leven de moeite waard? Wat is echt belangrijk voor hem of haar? Wat heeft iemand nodig om prettig te wonen en leven? Meerdere personen en factoren kunnen bijdragen aan kwaliteit van leven bij mensen met dementie en hun naasten. ‘De zorg’ is hierbij een stukje van de puzzel.

Kwaliteit van leven

Deze kennisbundel komt voort uit het project ‘Kwaliteit van leven: van meten naar verbeteren’. Met dit project wilden we scherper in beeld krijgen wat een goede kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten inhoudt. Daarnaast wilden we meer zicht krijgen op de factoren die hieraan bijdragen. Dit laatste geeft aangrijpingspunten om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten te behouden of verbeteren. Het project bestond uit meerdere onderdelen, waaronder een literatuurstudie, een vragenlijst en gesprekken met mensen met dementie, naasten en zorgprofessionals werkzaam in de dementiezorg.

Praktische tips

Deze kennisbundel is bestemd zowel voor zorgprofessionals als managers. In deze kennisbundel krijg je als zorgprofessional praktische tips om een positieve bijdrage te leveren aan kwaliteit van leven bij mensen met dementie en hun naasten. Als management krijg je meer inzicht in de randvoorwaarden om als organisatie een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. Bij visie staat beschreven wat kwaliteit van leven is en wat het betekent voor mensen met dementie en hun naasten.

Financiering en uitvoering

Het onderzoeksproject is gefinancierd door ZonMw. Het is uitgevoerd door Vilans, geadviseerd door de projectgroep bestaande uit: Marco Blom (Alzheimer Nederland), Tilja van den Berg (CZ), Jeroen Crasborn (Zilveren Kruis), Bernadette Vermeer (VGZ), Cisca Zuurveld (Zeeuwse Zorgschakels) en Els van der Veen (Netwerk Dementie Drenthe).

Meer informatie?

Neem contact op met Cynthia Hofman, senior onderzoeker en projectleider: c.hofman@vilans.nl