Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vraaggericht werken

Werkplaats 'Vraaggericht werken'

Deze werkplaats Vraaggericht werken ontwikkelde 3 films over vraaggericht werken. Elk filmpje geeft een praktisch en inspirerend beeld van de ouderenzorg en de nieuwe rollen die de zorgmedewerkers hierin moeten gaan vervullen: samen met cliënten, mensen uit hun netwerk en andere (zorg)medewerkers. De filmpjes zijn goed te gebruiken in het onderwijs en voor bijscholing van medewerkers. 

Aanleiding: veranderingen in langdurige zorg

De zorg is volop in beweging. De zorg wordt anders ingericht en ook de visie op zorg is veranderd. Cliënten blijven langer thuis wonen, worden aangesproken op hun zelfredzaamheid samen met hun sociale netwerk en krijgen meer regie over de zorg die zij afnemen. Van zorgprofessionals wordt verwacht dat zij vaak structureel een andere invulling moeten geven aan hun werk. Het benutten van de zorgkracht van het sociale netwerk vraagt een nieuwe kijk op samenwerken en communiceren tussen cliënt, de zorgprofessional en het sociale netwerk van de cliënt.

Inspirerend beeld van ouderenzorg in de toekomst

Doel van deze werkplaats is om zorgmedewerkers een praktisch en inspirerend beeld te geven van de ouderenzorg in de toekomst en een handvat om stappen te zetten naar die toekomst. Het uitgangspunt hierbij is vraaggerichte zorg en de nieuwe rollen die zorgmedewerkers hierin gaan vervullen: samen met cliënten, mensen uit hun netwerk en andere (zorg)medewerkers.

Werkwijze: co-creatie

De werkplaats is ingericht op basis van co-creatie. De vragen die aan bod komen in de filmcolleges zijn geselecteerd uit vragen van een panel van zorgprofessionals. De werkplaats werd uitgevoerd door Vilans en V&VN in samenwerking met zorgmedewerkers en experts. Ook cliënten en mantelzorgers dachten mee over de inhoud van de films.

Nieuws uit de werkplaats

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.