Naar hoofdinhoud Naar footer

Zelfmanagement Web

Gepubliceerd op: 31-12-2018

Het achterhalen van de behoefte van een zorgvrager is niet altijd even makkelijk. Ook vinden zorgvragers het soms lastig om hier aandacht voor te vragen. Om zorgverleners en zorgvragers hierbij te helpen is het Zelfmanagement Web ontwikkeld.

Soort instrument: Hulpmiddel voor het achterhalen hoe het met de zorgvrager gaat op verschillende onderdelen van het dagelijks leven
Toepasbaar: bij (verpleegkundige) consulten met zorgvragers met chronische gezondheidsproblemen
Combineren met: Doelenformulier, oplossingsgerichte gespreksvoering
Ontwikkelaar: Hogeschool Rotterdam & Erasmus MC
Raadplegen: hr.nl/zelfmanagementweb
Thema: Competenties / Communicatie

Het Zelfmanagement Web is een gesprekshulpmiddel. Het is ontwikkeld samen met zorgvragers om te achterhalen hoe iemand met een chronische aandoening omgaat met uitdagingen voor zelfmanagement op verschillende levensgebieden. Deze tool geeft zorgvragers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de agenda van het consult met de zorgverleners. Hiermee kan de eigen regie worden versterkt en verlenen zorgverleners zorg op maat.

Het Zelfmanagement Web is geen gevalideerd meetinstrument, maar het is een gesprekshulpmiddel om een open probleemanalyse, onderling vertrouwen en gezamenlijke besluitvorming te bevorderen. Door gebruik van het Zelfmanagement Web kan de zorgverlener samen met de zorgvrager verkennen op welke onderwerpen ondersteuning of verandering gewenst is. Het Zelfmanagement Web past daarom bij de eerste fase van het 5-A model: het maken van een (brede) assessment, die de basis legt voor de volgende stappen van de interventie. Daarbij gebruikt de zorgverlener oplossingsgerichte gesprekstechnieken. De zorgvrager selecteert het belangrijkste thema dat verbetering behoeft. De zorgverlener helpt zorgvragers hun doelen ‘SMART’ (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) op te stellen waardoor de kans op succes wordt vergroot. Deze doelen worden op een Doelenformulier genoteerd. In de vervolgafspraken wordt de tevredenheid met behaalde uitkomsten besproken, mogelijke obstakels en oplossingen doorgenomen, en waar nodig worden doelen en/of actieplannen bijgesteld. De zorgvrager monitort de eigen voortgang; de rol van de zorgverlener is om de zorgvrager te coachen.

Er is een versie voor volwassen zorgvragers en voor jongeren ontwikkeld. Ook is er een korte handreiking beschikbaar. Deze vind je onder downloads.

Ga naar

Hogeschool Rotterdam & Erasmus MC

NURSE-CC: Zelfmanagement en Verpleegkundigen

Deel deze pagina via:

Soort

Tool

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Hogeschool Rotterdam & Erasmus MC