Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Overige vragen

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Overig
Overig > Deurmelder
View modes: 
User avatar
Guest
Bloem - 2-10-2019 15:21:16
   
Deurmelder
Mag er voor de nacht nog een deurmelder gebruikt worden met de nieuwe wet in kleinschalig wonen?

User avatar
Guest
Irme de Bonth - 7-11-2019 13:41:41
 
Was this post helpful?   Yes | No
Mag een deurmelder in de nieuwe Wet zorg en dwang?
De Wet zorg en dwang is met ingang van 1 januari 2020 van toepassing bij cliënten met een verstandelijke beperking en cliënten met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. De wet kent 9 vormen van onvrijwillige zorg. Een daarvan is "het houden van toezicht". Indien een cliënt of diens vertegenwoordiger instemt met de deurmelder (om toezicht te houden) is er geen sprake van onvrijwillige zorg en mag deze ingezet worden. Indien de cliënt/diens vertegenwoordiger niet instemt is er sprake van onvrijwillige zorg en moet het stappenplan worden doorlopen als inzet noodzakelijk is om ernstig nadeel te voorkomen.
Irme de Bonth
expert wet zorg en dwang/vrijheid