Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Overige vragen

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Overig
Overig > Onvrijwillige zorg aan zorgwekkende zorgmijders
View modes: 
User avatar
Guest
Fabienne Blocq - 5-3-2018 20:41:17
   
Onvrijwillige zorg aan zorgwekkende zorgmijders
Als zelfstandig werkende Coach voor Mensen & Organisaties in Crisissituaties ben ik de laatste twee jaar meerdere keren mensen tegengekomen die vallen in de categorie zorgwekkende zorgmijders.
Zij lijden aan één of meerdere chronische ziekten (MS, diabetes), vertonen psychiatrische problematiek die nog niet als zodanig is vastgesteld, zoals ernstige angststoornissen, psychoses, persoonlijkheidsstoornissen, wanen en anosognosie: het ontbreken van ziekte-inzicht. Door hun vaak al jarenlang nauwkeurig bewaarde afstand van artsen familieleden kunnen al deze zaken voortwoekeren, totdat de feitelijke dagelijkse woon- en leefsituatie niet meer verenigbaar is met een menswaardig en gezond bestaan. Als Vertrouwenspersoon slaag ik er in, met deze mensen in gesprek te komen en te blijven en zelfs contact te leggen met hen en hun huisarts, het Wijkteam, de GGD etc. etc. maar niemand kan, wil of durft de verantwoordelijkheid te dragen voor de noodzakelijke stap: opname in een woning waar de medische, maatschappelijke en dagelijkse zorg geboden wordt, die deze mensen allang niet meer zelf hebben kunnen verzorgen. De POH-GGZ van de huisarts stelt: het wijkteam heeft de regie; de GGD zegt hetzelfde. Maar het wijkteam stelt - terecht - deze kennis en kunde niet in huis te hebben - en zo blijven mijn cliënten wonen in hun vervuilde huisje,
ongezien door psychiaters en in de steek gelaten door de "hulpverlening".
Hoe kan deze schandalige cirkel worden doorbroken?!
Mijn achtergrond is orthopedagoog en schuldhulpverlener; en ondanks dat ik als zelfstandige werk doe ik dit om niet "want ik val nergens in".
Wie weet een oplossing?