Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Huidletsel

Indicator huidletsel

Het Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Zorg thuis (2013) kent als indicatoren voor huidletsel:

Het waarom is toegelicht in:

Risicosignalering

De indicator voor risicosignalering op het gebied van huidletsel is:

  • Het percentage cliënten bij wie uit het zorgleefplan blijkt dat een risicosignalering is gedaan op het zorgprobleem huidletsel.
    Het aantal cliënten bij wie uit het zorgleefplan blijkt dat in het afgelopen halfjaar een risicosignalering is gedaan op het zorgprobleem huidletsel gedeeld door het aantal cliënten bij wie in de meetperiode is gemeten.

Een tweede indicator gaat over de opvolging na risicosignalering:

  • Het percentage cliënten bij wie uit het zorgleefplan blijkt dat een risicosignalering is gedaan op huidletsel en bij wie naar aanleiding van verhoogd risico adequate opvolging heeft plaats gevonden.
    Het totaal aantal cliënten bij wie adequate opvolging heeft plaats gevonden gedeeld door het totaal aantal cliënten bij wie een verhoogd risico is gesignaleerd.

Het is de bedoeling dat de risicosignalering voor huidletsel is terug te vinden in het zorgleefplan van de cliënt.

Toelichting Risicosignalering

Het staat de organisatorische eenheid bij hoe zij deze signalering uitvoert, als deze maar op een structurele manier en op cliëntniveau plaatsvindt en wordt vastgelegd in het zorgleefplan. Er bestaan meerdere checklists en instrumenten om op verantwoorde manier risico’s te signaleren. Verschillende settings of zorgzwaartes zullen ook om een andere alertheid op risico’s vragen. De organisatorische eenheid kan zelf bepalen hoe zij de signalering uitvoert en in welke situatie sprake is van een verhoogd risico.

Voor de opvolging van situaties waarin sprake is van een verhoogd risico is niet voorgeschreven wat ’adequate opvolging’ exact inhoudt. Dat kan van situatie tot situatie verschillen. Het is onder meer afhankelijk van de geïndiceerde, de wensen en de mogelijkheden van de cliënt. Ook hier geldt: het staat de organisatorische eenheid vrij hoe zij de opvolging uitvoert, als deze maar plaatsvindt en wordt genoteerd in het zorgleefplan.

Onderbouwing

Het kwaliteitsdocument stelt als norm dat een cliënt mag rekenen op adequate gezondheidsbescherming en -bevordering. Dit houdt onder meer in dat gezondheidsrisico’s tijdig worden herkend. Vroege herkenning van zorgproblemen zoals doorligwonden kan veel leed en verlies van kwaliteit van leven voor de cliënt voorkomen.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.