Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Diversiteit in de zorg

Materialen voor het team

Je vindt hier materialen die je als team kunt gebruiken om beter te leren omgaan met verschillen tussen cliënten in de zorg: 

Culturele verschillen

Werkboek 'Iedereen is anders'

Iedereen is anders. Mooi toch. Dit werkboek voor verzorgenden gaat onder andere in op het werken met het zorgleefplan in multiculturele zorgorganisaties. Dit boek, van Sting, is speciaal geschreven voor helpenden, verzorgenden en teamleiders in de thuiszorg en in verzorgings- en verpleeghuizen. Elk hoofdstuk eindigt met twee oefeningen over zaken als normen en waarden en non-verbaal communiceren. Die oefeningen kun je goed met je team doen. Ook al is dit werkboek wat ouder (2008), het is nog zeer goed bruikbaar.
Werkboek iedereen is anders, mooi toch (pdf)

Kennisbundel Intercultureel vakmanschap

Dit werkboek van Vilans is in de eerste plaats bedoeld voor docenten in de opleidingen voor zorg en welzijn, maar iedereen kan er zijn voordeel mee doen. Het werkboek geeft een overzicht van benodigde competenties voor intercultureel werken. Daarnaast bevat het vele voorbeelden en casussen waardoor het ook geschikt is voor bijvoorbeeld teammiddagen en intervisie.
Kennisbundel intercultureel vakmanschap (pdf)

Kennisbundel Vraaggericht werken

Deze kennisbundel gaat over vraaggericht werken in het algemeen, maar schenkt ook aandacht aan intercultureel vakmanschap. Lees meer over de  in de Onderwijs-hoek op Zorg voor Beter.

Pharos

Op de website van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, is veel informatie te vinden over diversiteit, zoals:

Kennisreeks: Kleurrijke zorg, intercultureel wonen en werken

In deze uitgave van AxionContinu - organisatie voor wonen, zorg en revalidatie in Utrecht en omgeving - vertellen cliënten en medewerkers hoe zij diversiteit binnen de instelling beleven. In het online magazine (2014) vind je ervaringen, achtergrondinformatie, cijfers en tips om het gesprek aan te gaan. Bekijk: Kleurrijke zorg bij AxionContinu

Handreiking: Oog voor diversiteit ten tijde van coronacrisis

Deze handreiking heeft betrekking op mensen met een migratieachtergrond die, in verband met hun cultureel-maatschappelijke en persoonlijke achtergrond, baat kunnen hebben bij extra aanpassingen in de zorg ten tijde van de coronacrisis. Deze handreiking is bedoeld voor professionals die zich met de psychosociale ondersteuning van mensen met een migratieachtergrond bezighouden.

Terug naar boven

Homoseksualiteit

20 tips: hoe ondersteun je homoseksuele en lesbische ouderen?

Ouderen die homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgender (LHBT) gevoelens hebben, zijn veelal onzichtbaar. Vroeger was het gewoon dit soort gevoelens verborgen te houden. Soms gaan ouderen als ze aangewezen zijn op zorg, opnieuw 'de kast in'. LHBT-ouderen willen – net als anderen - zorg, ondersteuning of begeleiding in een veilige sfeer met respect voor hun leefstijl en identiteit. In deze flyer met 20 tips (pdf) lees je hoe je als professional of vrijwilliger deze ouderen zo goed mogelijk kunt ondersteunen.

Roze ouderen over een homovriendelijk beleid

Zorgorganisatie AxionContinu uit Utrecht maakte het boekje 'Roze Ouderen' over hoe de organisatie zelf met het onderwerp roze ouderenzorg aan de slag is gegaan. Lees de digitale publicatie Roze Ouderen of bestel het boekje via de website van AxionContinu

Toolkit van Roze 50+

In deze toolkit staan concrete instrumenten voor woonzorgcentra, (thuis)zorginstellingen en welzijnsorganisaties om hun zorg en aanbod beter te maken voor homoseksuelen, lesbische vrouwen en transgenders. Deze toolkit is uitgegeven door Roze 50+, belangenbehartiger van oudere homo’s en lesbo’s. Bekijk de toolkit Roze 50+.

Handboekje: Kijk jij al door een roze bril?

Dit roze handboekje is gemaakt voor mensen die werken in het sociaal domein, met tips om de ondersteuning en dienstverlening aan deze doelgroep vorm te geven. Bekijk dit handboek op de site van Movisie.

Roze 50+: kennisbank voor professionals 

Roze 50+ is een samenwerking tussen ANBO en het COC Nederland. De organisatie wil de leefsituatie, gezondheid en het welzijn van Roze 50-plussers verbeteren. De website Roze50plus.nl heeft een kennisbank voor professionals.

Instrumentenbox: Begeleiding zonder stempel 

Deze digitale instrumentenbox van project Begeleiding zonder Stempel is gemaakt voor de gehandicaptensector. De box biedt een overzicht van instrumenten die begeleiders kunnen gebruiken bij het bespreekbaar maken van homoseksualiteit bij het begeleiden van cliënten. Download de instrumentenbox op de site Kennisplein Gehandicaptensector.

De Champagne Pool

De Roze Champagne Pool helpt je om seksuele diversiteit bespreekbaar maken in een werkgerelateerde context. De Champagne Pool bestaat uit 30 kaarten met korte stukjes theorie en vele kant-en-klare oefeningen. Te gebruiken voor workshops, coaching op verschillende niveaus. Er is ook een Champagne Pool die de hele organisatiecultuur bespreekbaar maakt. Informatie op Diversityshop.nl

Terug naar boven

Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden

Pharos

De website van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, is deels gewijd aan laaggeletterdheid. Hier is ook een filmpje te vinden waarin Gudule Boland van Pharos uitlegt wat laaggeletterdheid is en hoe je het als zorgmedewerker kunt herkennen. Pharos heeft ook een factsheet (pdf) over beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid.
Ga naar laaggeletterdheid op de website van Pharos, met eenvoudig voorlichtingsmateriaal voor laaggeletterden over bepaalde ziekten en aandoeningen, zoals over kanker en over diabetes, materialen om het zelfmanagement van laagopgeleide diabetispatiënten te bevorderen: Suiker in eigen hand

Terug naar boven

Eenzaamheidsinterventies voor alle ouderen

Ouderen met weinig inkomen, een lage opleiding of een migratieachtergrond hebben een grotere kans op eenzaamheid. Maar juist deze ouderen maken minder gebruik van eenzaamheidsinterventies. Deze interventies sluiten vaak niet voldoende aan bij hun mogelijkheden en hun leefwereld. In deze publicatie van Pharos en het RIVM lees je welke werkzame elementen ervoor zorgen dat deze ouderen eenzaamheidsinterventies (beter) kunnen benutten. 
Download de publicatie (pdf) (2021)

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.