Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

'Zorgministers hebben een duidelijke, nieuwe koers voor langdurige zorg'

Gepubliceerd op: 11-01-2022

In een profiel van de NOS over het kabinet-Rutte IV vertelt de nieuwe minister van Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, over haar inzet. Volgens Helder moet er een maatschappelijke discussie gevoerd worden over de keuzes in de zorg. En de nieuwe minister van VWS, Ernst Kuipers, wil in zijn regeerperiode veel meer inzetten op preventie. Andere belangrijke punten van de nieuwe zorgministers zijn meer regionale samenwerking in de zorg, snellere digitalisering, inclusief betere gegevensoverdracht in de zorgsector.

Vilans-voorzitter Mirella Minkman kan zich goed vinden in deze boodschap. ‘We delen de insteek van de nieuwe ministers over betere benodigde samenwerking en innovatie. We kunnen dat alleen verder ontwikkelen zonder onnodige regels, die moet je dus wegwerken met ruimte voor vertrouwen in de professional en goed bestuur. Te veel beleid en beleidsregels die ten goede moeten komen van zorg aan cliënten bereiken nu moeizaam de professional die er daadwerkelijk mee aan de slag moet. Neem het kwaliteitskader, er zijn nog steeds professionals die aangeven het niet te kennen. Of die aangeven de cliënt onvoldoende te kennen. Wat is de oplossing? Vraag het de medewerkers en cliënten ook zelf. Betrek ze nadrukkelijk bij het vernieuwen en toekomstgericht maken van de zorg. Zodat we over drie jaar kunnen zeggen: toekomstgerichte zorg is niet alleen een papieren werkelijkheid.’

Liefdevol en betaalbaar

‘Als kennisorganisatie bespreken we graag met de nieuwe ministers hoe met kennis ervoor te zorgen dat de zorg beter werkt. En hoe we het innoveren en leren kunnen versnellen en versimpelen. We moeten breder kijken naar oplossingen. Samenwerking met collega-ministers ook van andere departementen is daarbij van belang, want zorg en ondersteuning organiseren voor mensen met langdurende vragen, vereist een integrale blik. Conny Helder geeft aan de langdurige zorg liefdevol en betaalbaar te willen houden. Daarbij helpt het leren tussen organisaties en in de regio veel meer gemeengoed te maken en te faciliteren met kennis de komende jaren hoe dit te doen’, aldus Minkman.

‘Want dit heeft met wonen te maken, met preventie, met de rol van burgers, de inzet van technologie en natuurlijk de aansluiting tussen verschillende deelsectoren in de zorg. Het is logisch dat het regeerakkoord per domein en aandachtsgebied is beschreven, maar de coronacrisis laat wel zien dat ‘de zorg’ een grote zorg is van ons allemaal en laat ook zien dat we voor goede zorg niet de zorg maar het leven centraal moeten stellen.’

Bekijk de projecten Anders Werken in de Zorg en de Innovatie-impuls als goede voorbeelden van samenwerking in de zorg voor innovatie en implementatie.