Naar hoofdinhoud Naar footer

Toegankelijkheids­verklaring

Vilans streeft ernaar volledig te voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid WCAG 2.1, op AA-niveau. Hiermee worden onze websites gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor iedereen.

Scope toegankelijkheids­verklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op al onze websites. Bekijk de volledige lijst van onze websites.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze websites verder te bevorderen

Vilans neemt de volgende maatregelen om de naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Het toepassen van de toegankelijkheidseisen is een vast onderdeel binnen onze werkprocessen (denk aan webredactie en -beheer en de doorontwikkeling).
  • Onze redacteuren hebben trainingen over toegankelijkheid gevolgd en beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om de toegankelijkheidseisen goed toe te kunnen passen.
  • We laten (onderdelen van) onze websites onderzoeken op toegankelijkheid door onafhankelijke deskundigen. Gevonden knelpunten lossen we duurzaam op.
  • Medio 2020 zijn we begonnen om zelf periodiek onze websites te toetsen op toegankelijkheid met behulp van de tool Silktide.

Problemen met toegankelijkheid melden

Op dit moment voldoen nog niet alle documenten (zoals pdf-bestanden) en filmpjes aan de toegankelijkheidsnormen. Vilans streeft ernaar om met bovengenoemde maatregelen de nieuwe content zo toegankelijk mogelijk te plaatsen.

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je content gebruiken die op dit moment nog niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op zodat we naar de mogelijkheden kunnen kijken om je een passende oplossing te bieden.