Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Lesmateriaal zorgrobots

De robots komen eraan! Op deze pagina vind je direct inzetbaar lesmateriaal en opdrachten over de inzet van robots in de zorg voor mbo- en hbo-onderwijs.

De technologische vernieuwingen gaan razendsnel en steeds vaker zie en hoor je over robots in de zorg. Ook het onderwijs kan hier niet omheen. Daarom heeft de Zorg voor Beter-werkplaats ‘Zinvolle robotica in de zorg’ met Vilans en Hogeschool Windesheim lesmateriaal ontwikkeld voor het onderwijs.

Waarom deze middelen?

Voor mbo- en hbo-docenten is het prettig om te werken met losse lesmaterialen waarmee ze de lessen kunnen samenstellen die bij hun opleiding past. Op deze pagina vind je lessen en materialen voor op school en tijdens stages. Ook heeft Hogeschool Windesheim de zorgrobotica-taken opgenomen in de CanMeds-rollen. Dit document kan door studenten worden gebruikt bij een stage- of implementatieopdracht. 

Lesmateriaal en stageopdrachten

Wat kun je allemaal inzetten in de les? Denk aan een presentatie of demonstratie van een robot of creatieve werkvormen. Hieronder vind je diverse materialen die studenten helpen om zich te verdiepen in zorgrobots.

Bekijk het overzicht van 10 robots in de zorg bij het thema Vernieuwend zorgen

Informatie voor docenten

Zorgopleidingen kunnen het overzicht van de 10 robots en de lesmaterialen gebruiken om eigen onderwijs over zorgrobotica te ontwikkelen en dit te koppelen aan de CanMeds-rollen. Welke vragen hadden de 10 zorgorganisaties die meededen aan de werkplaats over de inzet van robots? Je leest het in de publicatie '20 prangende vragen over de inzet van zorgrobotica' 

Opdrachten voor studenten

Een leuke starter voor de les is de quiz 'Wat weet jij over robotica in de zorg?' De opdracht 'zorgrobotdemonstratie' kun je gebruiken om studenten in groepjes van 2 tot 4 of individueel een presentatie of demonstratie van een zorgrobot te laten voorbereiden.

Quiz robotica in de zorg

Quiz Robotics in healthcare

De quiz 'Wat weet jij van zorgrobots?' is door Hogeschool Windesheim in het Engels vertaald en is nu beschikbaar voor internationale studenten.  

Stageopdrachten

De twee stageopdrachten ondersteunen studenten om na te gaan wat de mogelijkheden zijn van zorgrobots bij een volgende stageplek. En of zorgrobotica bijdragen aan de kwaliteit van leven van cliënten. Tot slot is er een implementatieopdracht. Deze kan de student gebruiken als een zorgorganisatie wil dat de inzet van een robot onderdeel wordt van het dagelijks werk. 

Werkvormen

Voor een zinvolle inzet van robotica is het goed om te bedenken dat de robot op zich niet het doel is, maar een antwoord op een vraag uit de praktijk. Deze vragen kan een student duidelijk krijgen door de situatie in kaart te brengen met behulp van de customer journey. Vul in hoe een dag in het leven van de cliënt eruit ziet en kijk naar kansen voor de inzet van robots. Interessant is om je ideale zorgrobot te tekenen. Wanneer een student weet wat het doel is, kan hij een robot zinvol uitproberen. Gebruik hierbij het werkblad ‘zinvol uitproberen’.

Jouw ideale zorgrobot

Totstandkoming van de lesmaterialen

Er zijn twee bijeenkomsten geweest met docenten uit het mbo en hbo over hun wensen voor lesmaterialen op het terrein van zorgrobotica. Daaruit kwam naar voren dat er vooral behoefte is aan losse lesmaterialen. Opleidingen en docenten kunnen dan de materialen inpassen in hun eigen onderwijsopzet. De inhoud van het materiaal is deels gebaseerd op de ervaringen die zorginstellingen inbrachten tijdens de  werkplaats ‘Zinvolle robotica in de zorg’. En deels op basis van deskresearch en een interview met een associate lector zorgrobotica.

Contact

Wil je meer informatie over zorgrobots en de werkplaat ‘Zinvolle robotica in de zorg’? Neem contact op met Marike Hettinga, Lector ICT-innovaties in de zorg bij Windesheim, of met expert Lotte Cornelisse van Vilans.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.