Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Werken met het zorgdossier

Implementatie zorgleefplan

Voor de implementatie van het zorgleefplan organisatiebreed dient aan een aantal randvoorwaarden te worden voldaan. Een van de voorwaarden is het aanstellen van een procesbegeleider voor de invoering. Informatie hierover is te vinden in:

  • Implementatiegids Zorgleefplan (ActiZ, 2009)
  • Profiel Procesbegeleider (Thebe)

Implementatiegids zorgplan verantwoorde zorg (2009)

De implementatiegids model Zorgleefplan Verantwoorde zorg is de neerslag van ervaringskennis die daar tot nu toe mee opgedaan is door de branche. De gids is bedoeld voor bestuurders, managers en hun implementatietrekkers (medewerkers die het zorgleefplan invoeren). De handreiking bestaat uit deze beknopte gedrukte versie, en een digitale versie op het ledengedeelte van www.actiz.nl, waarin belangrijke thema’s verder zijn uitgewerkt. Ook wordt daar verwezen naar beschikbare hulpmiddelen die hun waarde bewezen hebben, en ander ondersteuningsaanbod. Er wordt een interactieve plek ingericht waar vragen gesteld kunnen worden en ervaringskennis gedeeld.

De gids bestaat uit drie delen:

  • Deel 1 gaat over de visie van Verantwoorde zorg waarop het model gebaseerd is en over de impact daarvan voor zorgorganisaties.
  • Deel 2 over het model zelf: wat is het wel en niet, hoe zit het in elkaar en hoe ‘werkt’ het?
  • Deel 3 over het proces van invoering: randvoorwaarden, inbedding, verandermanagement, en het bestendigen van de vraaggerichte werkwijze.

Download de Implementatiegids Zorgleefplan Verantwoorde zorg (pdf) van ActiZ.

Profiel Procesbegeleider

Thebe heeft voor de invoering van het zorgleefplan een Procesbegeleider aangesteld. In het document Profiel Procesbegeleider is onder andere uitgewerkt:

  • Kern van de functie.
  • Positie intern.
  • Externe contacten.
  • Taken en verantwoordelijkheden.
  • Competenties.

Download het Profiel Procesbegeleider Zorgleefplan (pdf) van Thebe.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.