Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Werken met het zorgdossier

Materialen

Aan de slag met het zorgdossier? Bekijk dan deze hulpmiddelen. Ga bijvoorbeeld aan de slag met de tool 'hoe ziet mijn dienst eruit'? Of bekijk drie animaties over het zorgdossier over methodisch werken, rapporteren en de zorgplanbespreking. 

Ga direct naar:

Praktijkvragen
Tool: Hoe ziet mijn dienst eruit?
Drie animaties over het zorgdossier
Zakboekje Rapporteren
Richtlijn voor goede verslaglegging
Factchecker: registraties wijkverpleging terugdringen
Overzicht verplichte registraties (intramuraal)

Praktijkvragen

De accounthouders van het thema Werken met het Zorgdossier geven antwoord op een aantal vragen en situaties die bij zorgprofessionals leven. Zo geven zij antwoord op de vragen ‘hoe vaak moet het zorgplan geëvalueerd worden?’ en ‘hoe ga ik om met risicosignalering in het welkomstgesprek?’.

Tool: Hoe ziet mijn dienst eruit?

De tool: 'Hoe ziet mijn dienst eruit?' biedt hulpmiddelen om een overzicht te maken van de afspraken en rolverdeling gedurende een dienst. Hoe organiseer je een eenduidige werkwijze bij het opstarten van een dienst, tussentijdse check en de afronding van een dienst, zodat iedereen ook fijn naar huis kan? De tool bevat onder andere een checklist, een poster en een evaluatieformulier.

Terug naar boven

Drie animaties over het zorgdossier

Zorg voor Beter heeft drie animaties ontwikkeld over het werken met het zordossier. Deze animaties gaan onder andere over methodisch werken, rapporteren en de zorgplanbespreking.

Terug naar boven

Zakboekje Rapporteren

WoonZorgcentra Haaglanden maakte een handig zakboekje voor al hun zorgmedewerkers met tips en afspraken voor een goede rapportage en vooral veel goede en praktische voorbeelden. In het zakboekje wordt uitgegaan van de SOEP- methode, waarbij een kleine aanpassing is gedaan in de veel gebruikte SOAP-methode (subjectief, objectief, analyse en plan). Doordat cliënten inzage hebben gekregen in hun online cliëntendossier, is het belangrijk dat zorgmedewerkers ook eenduidig rapporteren. Dit zakboekje, met voorbeelden van juiste en onjuiste rapportages, helpt daarbij.

Download Zakboekje Rapporteren (pdf) via website van WoonZorgcentra Haaglanden.

Terug naar boven

Richtlijn voor goede verslaglegging

Ken je de Richtlijn 'Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging'? Deze biedt houvast bij verslaglegging en de juiste omgang met dossiers. De richtlijn maakt duidelijk uit welke onderdelen de verslaglegging moet bestaan, wat wel en niet genoteerd moet worden op welke manier. Ook behandelt de richtlijn de rechten en plichten van de cliënt en de plichten van de hulpverlener. 

Terug naar boven

Overzicht verplichte registraties (intramuraal)

Zorgprofessionals ervaren vaak registratielast. Maar zijn alle registraties die plaatsvinden ook echt verplicht of nodig? Het overzicht 'Wettelijk verplichte registraties voor zorgmedewerkers in de langdurige intramurale ouderenzorg' geeft antwoord op die vraag. 

Terug naar boven

Factchecker: registraties wijkverpleging terugdringen

De meeste wijkverpleegkundigen vinden dubbele controle van risicovolle medicatie noodzakelijk. Toch wordt dit als registratielast ervaren. Doordat wijkverpleegkundigen vaak alleen werken, is dubbele controle namelijk lastig te realiseren. De Factchecker wijkverpleging laat zien welke registraties verplicht zijn, wat de achterliggende reden is en hoe je de registratielast kunt beperken. De factchecker gaat in op een aantal praktijkvragen over registraties voor wijkverpleegkundigen. Je leest of een registratie verplicht is, wat de achterliggende reden ervan is en hoe je de last kunt beperken. Wijkverpleegkundigen kunnen daarmee snel zelf terugvinden welke registraties nodig zijn en waarom!

De onderwerpen in deze factchecker zijn vastgesteld in samenwerking met de Werkgroep Administratieve Lasten Wijkverpleging, waarin ActiZ, Zorgthuisnl, V&VN, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), drie zorgverzekeraars en ZN. Daarnaast is ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geraadpleegd vertegenwoordigd zijn. De juridische inhoud heeft mr. W. Wickering van de Zorg Zaken Groep opgesteld.

Terug naar boven

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Angela 7/10/2022

Er is een nieuwe richtlijn Verpleegkundige en Verzorgende
Verslaglegging Juni 2022