Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Werken met het zorgdossier

Het zorgleefplan invoeren

Voorbereiding

Maak een plan

Leg allereerst de beginsituatie vast:

  • Wat is er bekend over zorgleefplannen in de organisatie?
  • Zijn er al keuzes gemaakt voor een zorgleefplan en door wie?
  • Zijn alle betrokkenen al geïnformeerd?
  • Is er een door de directie geformuleerde visie op zorgleefplannen?

Maak gezamenlijk een plan over hoe je van A naar B gaat. Stel een projectgroep samen. Deze groep schrijft een plan van aanpak.

Steun van de directie

Zorg dat de directie het plan ondersteunt en dat zij de voorwaarden schept om met het zorgleefplan te kunnen werken. Belangrijke voorwaarden zijn tijd (voor deelname in een projectgroep, voor overleg en activiteiten over de invoering van het ZLP, voor scholing) en middelen (voor scholing van medewerkers).

Betrek medewerkers

Betrek alle medewerkers die een rol spelen bij het invoeren van het zorgleefplan, bij de plannen en activiteiten. Teamleiders spelen een belangrijke rol bij het invullen van die voorwaarden. Zij brengen bijvoorbeeld in beeld wat de scholingsbehoefte is.

Hulp bij implementatie

Voor de implementatie van het zorgleefplan zijn verschillende instrumenten, handboeken, gidsen ontwikkeld, zoals:

Werken met het model Zorgleefplan 

Het model Zorgleefplan is een belangrijk hulpmiddel voor zorgverleners bij het aantoonbaar realiseren van verantwoorde zorg. Het model is door ActiZ ontwikkeld, in samenwerking met de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) en de beroepsgroepen V&VN, NVVA en Sting. Bij het model hoort een korte gebruiksaanwijzing. Deze handreiking is een hulpmiddel voor zorgmanagers,  zorgprofessionals en praktijkopleiders die het werken met zorgleefplannen gaan introduceren en invoeren. Deel 1 gaat over de bedding van zorgleefplannen. Deel 2 gaat over het werken met zorgleefplannen Tot slot is in de bijlage kort het juridisch kader van het zorgleefplan beschreven dat voortvloeit uit de Wgbo en de Wet Bopz.
Download Werken met het model Zorgleefplan (pdf)

Handboek Zorgplan en ECD

Zorggroep Rijnmond kiest ervoor te werken met het landelijk ontwikkelde model zorgleefplan. Zorggroep Rijnmond kiest er ook voor om het werken met het zorgleefplan te faciliteren in een Elektronisch Cliënt Dossier. Dit handboek is de praktische wegwijzer om met het zorgleefplan in het ECD te gaan werken. Beschreven wordt wat een zorgleefplan is en hoe medewerkers op zodanige wijze met het ECD kunnen werken dat ze zorg leveren die voldoet aan de normen voor verantwoorde zorg.
Download het Handboek Zorgplan en ECD (pdf)

Rapporteren

Voor teams die met het onderwerp rapporteren aan de slag willen, is er een powerpointpresentatie met daarbij een toelichting voor gebruik. De powerpointpresentatie geeft niet op alle vragen antwoord, maar helpt teams bij het zelf vinden van antwoorden. De powerpointpresentatie met bijbehorende toelichting is te downloaden via het de map werkmateriaal op de website Zorgleefplanwijzer.nl.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.