Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Zorg en dwang

Middelen om vrijheidsbeperking te verminderen

Voor het terugdringen van vrijheidsbeperking in de organisatie zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar.

Stappenplan voor onvrijwillige zorg

Om een zorgvuldige én multidisciplinaire afweging te maken bij de inzet van onvrijwillige zorg volg je het onderstaande stappenplan. Dit is een samenvatting van het Stappenplan Wet zorg en dwang (pdf, jan. 2021) van ActiZ/VGN. 

Terug naar boven  

Casus checker Wet zorg en dwang

Deze casus checker van Vilans helpt om met de bril van de Wet zorg en dwang naar concrete cliëntsituaties te kijken. Vul 5 vragen in over een praktijksituatie en oefen te denken vanuit de Wet zorg en dwang. Ook goed te gebruiken als lesmateriaal.

Terug naar boven  

Gratis e-learning Zorg en dwang

Deze Free Learning leert je wat de Wet zorg en dwang in de praktijk betekent. Deze Free Learning is voor iedereen die in de zorg werkt en te maken kan krijgen met onvrijwillige zorg. In de Free Learning komen ook praktijkvoorbeelden aan de orde. Bij iedere vraag, zie je meteen of het antwoord goed of fout is. Ook krijg je bij iedere vraag een uitleg te zien waardoor je er meteen van leert. De module is ontwikkeld door Vilans en LOCOmotion in opdracht van All You Can Learn. Voor deze module kan je 1 accreditatiepunt halen (4 euro administratiekosten).

Terug naar boven

Lesmodule Wet zorg en dwang

Speciaal voor het onderwijs (mbo en hbo) ontwikkelde Vilans een volledige lesmodule (PowerPoint) over de Wet zorg en dwang. Je kunt de lesmodule gebruiken voor zowel een fysieke als een online les. Je kunt de hele module gebruiken of bepaalde opdrachten en slides eruit halen.

Naast de lesmodule is er aanvullend ook een lesbrief ontwikkeld. Deze lesbrief bevat extra inhoudelijke informatie, die je naast de lesmodule kunt gebruiken voor je les.

Terug naar boven  

Alternatievenbundel

De Alternatievenbundel van Vilans geeft inspiratie voor passende en vrijwillige zorg aan de hand van 85 alternatieven. De bundel is een praktisch hulp- en inspiratiemiddel om de vrijheid in de zorg te vergroten. En sluit nog beter aan bij de uitgangspunten van de Wet zorg en dwang.

https://www.youtube.com/watch?v=IYDFXyoI0UY

Terug naar boven  

FAQ - Wet zorg en dwang bij zorgboerderijen

Om zorgboerderijen te helpen bij de toepassing en implementatie van de Wet zorg en dwang ontwikkelde Vilans in samenwerking met de Federatie van Landbouw en Zorg een overzicht met veelgestelde vragen.

Wegingskader - tool bij inzet onvrijwillige zorg

Met het Wegingskader kunnen zorgverleners nagaan of de zorg die een cliënt in een bepaalde situatie krijgt, onvrijwillig is. Het helpt je om een betere afweging te maken vanuit het gezichtspunt van cliënten. Tegelijk vergroot het de eigen regie van de cliënt.

Het Wegingskader bestaat uit een website met een methode, praktische filmpjes en voorbeelden.

Terug naar boven

Handreiking praten over vrijheidsbeperking

Hoe kunnen we cliëntenraden helpen bij het op gang brengen van een gesprek over leven in vrijheid? De handreiking 'Praten over leven in vrijheid' en een set gesprekskaarten helpen je op weg. Ieder(in), KansPlus, VraagRaak, LOC en LSR zijn de makers van de set kaarten en handreiking. 

Terug naar boven

Verbetertraject

Je kunt ook aan de slag met het verbetertraject ‘Zorg zelf voor meer vrijheid’. Daarmee realiseer je zelf binnen één jaar meer vrijheid voor cliënten en medewerkers. Dit plan biedt structuur en zit vol met handige tools en tips voor een verbetertraject van een jaar.

Het traject bestaat uit een goede voorbereiding en 4 fasen. Per organisatie verschilt de nadruk die je legt per fase. In de eerste fase, de analysefase, wordt duidelijk waar de nadruk van het verbetertraject ligt voor jouw organisatie. Per fase lees je wat je moet doen en welke tools je daarvoor kunt gebruiken.

Download het document en start een verbetertraject

Terug naar boven

Handleiding in gesprek over vrijheid en veiligheid

Deze handleiding helpt zorgmedewerkers met cliënten in gesprek te gaan over vrijheid en veiligheid. De handleiding en werkvormen zijn ontwikkeld door adviesbureau Artemea en LOC, landelijke organisatie van cliëntenraden. Accolade Zorggroep testte de werkvormen binnen haar locatie De Wijngaard in Bosch en Duin. De resultaten zijn bijzonder positief. Door het gesprek aan te gaan bleken er allerlei kansen om vrijheidsbeperkende ingrepen los te laten.

Terug naar boven

Gespreksmodel en gesprekskaarten

Met het gespreksmodel en de gesprekskaarten kunnen zorgorganisaties het gesprek aangaan met alle belanghebbenden. Het gespreksmodel geeft weer welke partijen met elkaar in het gesprek zouden moeten gaan over vrijheid en vrijheidsbeperking. Dat zijn er meer dan alleen naasten en zorgorganisaties. De bijbehorende gesprekskaarten laten de onderwerpen, tips en dilemma’s zien die de basis zijn voor het open gesprek. Het gespreksmodel en de gesprekskaarten zijn ontwikkeld in het kader van het ‘Actieprogramma onvrijwillige zorg’ van VWS.
Download Gesprekskaarten voor een open gesprek over leven in vrijheid (pdf).

Terug naar boven

Stappenplan terugdringen vrijheidsbeperking

IDé heeft een kaartje uitgebracht waarop in heldere taal de stappen staan die je moet zetten als je met te maken hebt met risico’s of problemen van mensen met dementie of een verstandelijke beperking.

Kaart Stappenplan zorg voor vrijheid

Bestel het kaartje via de website van IDé (bij 50 stuks: € 0,25 per stuk).

Terug naar boven

Strokenspel

Ben je benieuwd hoe jouw collega’s denken over onvrijwillige zorg? En of jij en je collega’s daar dezelfde ideeën over hebben? Met het Strokenspel kom je erachter! Het spel helpt jullie om met elkaar in gesprek te gaan over onvrijwillige zorg. Wanneer voelt een vorm van zorg onvrijwillig en hoe bepaal je hoe zwaar een bepaalde vorm is? Op een leuke manier bespreek je zo wat de impact is van (onvrijwillige)zorg. Je kunt het spel ook spelen met familie van cliënten of cliëntenraden.

Terug naar boven

DVD: 9 films over vrijheidsbeperking (2014)

Deze DVD bevat 9 filmpjes over verschillende vormen van vrijheidsbeperking in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. De scènes zijn nagespeeld, maar brengen ‘echte’ situaties in beeld, verschillende vormen van vrijheidsbeperking die geregeld voorkomen in de zorg. Twee filmpjes gaan over de ouderenzorg en zeven filmpjes over de gehandicaptenzorg. Maar ook de filmpjes over de gehandicaptenzorg zijn bruikbaar en relevant voor medewerkers die in de ouderenzorg werken. De filmpjes gaan over het verminderen van vrijheidsbeperking in brede zin van het woord. Veel verschillende aspecten komen aan bod:  hoe spreek je een cliënt aan (niet betuttelend), de spanning tussen goede zorg en individuele wensen, het functioneren van het team en bijvoorbeeld ook: hoe neem je iemand serieus die dement is.
De DVD is gemaakt om in teamverband of tijdens trainingen of een themamiddag te vertonen. De bijbehorende lesbrief geeft uitleg over de film, en bevat vragen, stellingen en suggesties om de situaties uit de film met het team of met collega’s te bespreken. 
Bestel de DVD: 9 films over vrijheidsbeperking (75 min.) voor 12,50 euro in de webwinkel van Vilans.

Bekijk de treffende teasers van de DVD: 

https://vimeo.com/106275895

Terug naar boven

Functiewijzer: toezichthoudende domotica voor dementiezorg

De afgelopen jaren is nieuwe bewakingstechnologie ontwikkeld voor de intramurale dementiezorg, met name voor de nachtsituatie. Met sensoren in de kamer, gekoppeld aan computersoftware, krijgen zorgverleners een melding als de cliënt uit bed gaat of de kamer verlaat. Of door middel van een camera met beeldinterpretatie, waarbij de beelden pas te zien zijn als de technologie een melding heeft gemaakt. Deze nieuwe technologie brengt het aantal valse meldingen aanzienlijk terug. Deze slimme sensor- of cameratechnologie vervangt het verpleegoproepsysteem. De functiewijzer helpt een werkgroep van de zorgorganisatie bij het opstellen van een functioneel Programma van Eisen voor de aanschaf van een dergelijk systeem. In dit Programma van Eisen wordt de vraag verhelderd. Het wordt vervolgens gebruikt voor het aanvragen van offertes bij domoticaleveranciers en voor het toetsen van offertes.

Terug naar boven

Toezichthoudende domotica, een handreiking voor zorginstellingen

Domotica wordt regelmatig ingezet als minder ingrijpend alternatief voor een vrijheidsbeperkende maatregel. Dat toezichthoudende domotica, naast een verruimend, ook een duidelijk beperkend karakter in zich heeft, beseft men niet altijd. Het VU medisch centrum heeft een handreiking ontwikkeld, die zorginstellingen voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking beoogt te ondersteunen bij een zorgvuldige en verantwoorde toepassing van domotica. Download de handreiking (pdf).

Terug naar boven

Digitaal informatiepakket: Meer bewegingsvrijheid voor mensen met dementie (IDé, 2010)

Informatiepakket voor studenten en leerlingen in de zorg (met name gericht op ouderenzorg). Het pakket bestaan uit informatie over hoe je fixatievrije zorg kunt realiseren, artikelen over antipsychotica, delier, richtlijnen, wet- en regelgeving en campagnematerialen van ‘ik bind hou vast’. Kijk voor meer informatie op de website van IDé

Verzorgenden en verpleegkundigen spelen een belangrijke rol in het vergroten van de vrijheid van cliënten. Hieronder  staan enkele  hulpmiddelen die hen hierbij kunnen helpen. 

Terug naar boven

Dvd 'Doe het zelf met zeggenschap' (Vilans, 2010)

De DVD laat zien hoe cliënten en medewerkers uit de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg aan de slag zijn met zeggenschap. Je ziet hoe geprobeerd wordt om cliënten zoveel mogelijk de regie te laten behouden over hun woonsituatie, dagactiviteiten, levensritme en eten en drinken. Op de bijbehorende cd-rom vind je instrumenten en goede voorbeelden, die je helpen bij het vergroten van de zeggenschap van je cliënten. Bestel de DVD Doe het zelf met zeggenschap in de webwinkel van Vilans.

Terug naar boven

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

jacquelien klein goldewijk 11/2/2021

Hallo:

Ik ben leerwerkcoach in de ouderenzorg en verzorg daar ook trainingen aan werkbegeleiders en andere medewerkers.
Ik zie jullie dvd behorend bij de zorg en dwang. Volgens mij hele mooie casuïstiek. Nu is een dvd gebruiken tegenwoordig steeds lastiger omdat heel vaak deze niet af te spelen. Moderne laptops hebben geen dvd lader meer. Daarnaast geef ik momenteel online training . Dan werkt een dvd ook niet. Wel zou ik filmpjes kunnen delen van internet via ZOOM bv. Zijn deze filmpjes ook op een andere manier verkrijgbaar dan via dvd?

Vriendelijke groet: Jacquelien klein Goldewijk


Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer