Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Vrijwilligerswerk

Praktijkervaring Twentse Zorgcentra

Welke werkzaamheden mogen vrijwilligers eigenlijk verrichten? Wat kun je hen veilig en verantwoord laten doen en wat niet? Bij De Twentse Zorgcentra staan afspraken over vrijwilligerswerk in een vrijwilligershandboek. ‘Vrijwilligers zorgen ervoor dat we meer leuke dingen kunnen doen.’

Net dat beetje extra dankzij onze vrijwilligers.

Tanja Eidhof is teamleider Dagbesteding bij de LosserHof, een woon- en werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking, die deel uitmaakt van De Twentse Zorgcentra. Op de LosserHof wonen zo’n driehonderd cliënten. Voor hun dagbesteding kunnen ze terecht bij onder meer een wijnmakerij, kunstuitleen, kaarsenmakerij, linnendienst, hout- en tuingroep of klussendienst. ‘Daar verrichten ze vooral arbeidsmatige activiteiten’, vertelt Tanja. ‘De cliënten van de klussendienst halen bijvoorbeeld de vuile was van bewoners op, die de cliënten van de linnendienst vervolgens sorteren. Beroepskrachten begeleiden deze arbeidsmatige activiteiten: bij de LosserHof werken zo’n vijftig activiteitenbegeleiders.

Activiteiten

Daarnaast bieden we ook belevingsgerichte activiteiten, bijvoorbeeld aan mensen met een meervoudige beperking, en creatieve activiteiten, zoals de keramiekgroep voor ouderen. Daarnaast zijn er recreatieve activiteiten, waaronder toneel- en musicalvoorstellingen en uitstapjes. Bij de LosserHof hoort bovendien een boerderij waar bewoners aan de slag kunnen, maar ook mensen die niet bij ons wonen maar wel een indicatie dagbesteding hebben. Op de boerderij werken, naast AB’ers, zo’n 35 vrijwilligers. Zij verrichten werkzaamheden als houthakken, dierenverzorging, sloten uitbaggeren en stallen uitmesten.’

Wie tilt de cliënt?

Een populaire activiteit op de LosserHof is het huifbedrijden. Een huifbed is een stalen frame, waarin twee pony’s lopen. Over hun ruggen is een doek gespannen, waarop een cliënt kan liggen. ‘Om deze activiteit in goede banen te leiden, zijn er altijd drie mensen bij aanwezig: een beroepskracht en twee vrijwilligers’, vertelt Tanja. ‘Die vrijwilligers zijn echte paardenliefhebbers. Zij spannen de pony’s in, zitten op de bok en verzorgen de dieren na afloop. Maar ze leggen de cliënten soms ook in de tillift om hen op het huifbed te krijgen.’ De vraag is of dat mag. ‘De insteek van ons vrijwilligersbeleid is dat vrijwilligers geen taken overnemen van beroepskrachten’, zegt coördinator vrijwilligers Ada Weelink.

Ada: 'Vrijwilligers ondersteunen vooral bij welzijnsactiviteiten en verrichten hand- en spandiensten. Het gaat om taken in de randvoorwaardelijke sfeer. In de praktijk is soms echter lastig aan te geven waar precies de grens ligt tussen vrijwilligerswerk en werkzaamheden van professionals. Als organisatie willen we daarom nadenken over de grenzen die we stellen aan de taken van vrijwilligers, zowel binnen de zorg als binnen de dagbesteding. We vervullen hierin een voortrekkersrol binnen het landelijke project Zorg Beter met Vrijwilligers 2.’

Risicovolle handelingen

Ada en haar collega-coördinators vrijwilligers hebben zich verdiept in welke taken vrijwilligers mogen verrichten volgens de landelijke wet- en regelgeving. 'Het blijkt dat er juridisch veel mogelijk is’, zegt Ada. ‘Aan de taken die vrijwilligers uitvoeren stelt de wet geen grenzen. Wel aan de kwaliteit en veiligheid van de uitvoering van die taken. Iemand moet over de juiste kennis en vaardigheden beschikken.’

‘Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen de zogeheten voorbehouden handelingen en risicovolle handelingen. Een voorbehouden handeling brengt risico mee voor het leven of de gezondheid van een cliënt als deze door een ondeskundige wordt uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het toedienen van een injectie. Dergelijke handelingen mogen dus alleen worden verricht door bevoegde beroepskrachten. Een risicovolle handeling is er een waarbij zorgvuldigheidseisen betracht moeten worden, zoals bij de verzorging van wonden. Ons standpunt is dat zo’n handeling in sommige gevallen ook door een vrijwilliger mag worden uitgevoerd. De bescherming van de cliënt staat daarbij voorop.’

Strikte voorwaarden

Vrijwilligers mogen de risicovolle handelingen alleen onder zeer strikte voorwaarden uitvoeren. ‘Niet iedereen mag alles’, zegt Ada, ‘Het kan best voorkomen dat de ene vrijwilliger wel een cliënt in de tillift mag helpen en de andere niet. De teamleider beoordeelt dit per vrijwilliger en per handeling. Opleiding en ervaring spelen daarbij natuurlijk een rol. Iemand met een men-diploma zal eerder op de bok van de ponykar mogen dan iemand zonder.’

Net dat beetje extra

‘Belangrijk is dat de organisatie de vrijwilliger zo goed mogelijk in staat stelt om de risicovolle handeling verantwoord uit te voeren’, stelt Ada. ‘Dat betekent dat deze mensen ook scholing of training kunnen krijgen. Of beschermende kleding, als zij bijvoorbeeld met een bermmaaier aan de slag gaan ...’ De vrijwilligercoördinators ontwikkelen formulieren die de teamleiders helpen bij het inschatten van de extra scholing, training of begeleiding die een vrijwilliger nodig heeft. Ook is het de bedoeling dat er op elke afdeling een contactpersoon is voor de vrijwilligers, een eerste aanspreekpunt. ‘Zo vullen we het vrijwilligersbeleid stap voor stap nader in’, zegt Ada. ‘Uiteindelijk komen alle afspraken in het Handboek Vrijwilligers te staan.’

Tanja: ‘We vinden het heel belangrijk om de zaken voor onze vrijwilligers goed te regelen, want we zijn heel blij met hen en trots op hen. Zij brengen de maatschappij binnen, zijn voor cliënten een aanvulling op hun sociale netwerk en ze zorgen ervoor dat we meer leuke dingen kunnen doen. Het is maar de vraag of zoiets als huifbedrijden zonder hen zou kunnen doorgaan. Je kunt daar geen drie professionele krachten op zetten: dat is simpelweg te duur. Natuurlijk zouden de cliënten zonder vrijwilligers ook dagbesteding krijgen, maar dankzij onze vrijwilligers kunnen we net dat beetje extra bieden.’

Door: Femke van den Berg

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]