Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Vrijwilligerswerk

Wat is vrijwilligerswerk?

Vrijwilligers in de zorg zijn mensen die onbetaald en onverplicht werkzaamheden verrichten in georganiseerd verband. Dat doen zij ten behoeve van anderen die zorg en ondersteuning nodig hebben en met wie ze - bij de start - geen persoonlijke betrekking hebben.

Actueel

Het informele zorgnetwerk wordt in de toekomst steeds belangrijker. Het is dus zaak dit te verbreden en te versterken. Naast partners en kinderen is meer inzet van andere typen informele hulpverleners nodig, waaronder familieleden, buurtgenoten, kennissen, maar ook vrijwilligers. Het inzetten van vrijwilligers is geen gemakkelijke manier van bezuinigen. Vrijwilligers kunnen nooit het werk van beroepskrachten overnemen. Maar de inzet van vrijwilligers kan soms een bezuiniging wel verzachten. De inzet van vrijwilligers is in veel zorgorganisaties vooral gericht op het verhogen van het welbevinden van de cliënt.

Geleide en reguliere vrijwilligers

Er zijn ‘geleide’ vrijwilligers en er zijn reguliere vrijwilligers die op eigen initiatief vrijwilligerswerk doen. Geleide vrijwilligers gaan op basis van een maatschappelijke stage, reïntegratieproject of als tegenprestatie aan de slag. De groepen staan anders in het werk wat ze doen. De groep van geleide vrijwilligers neemt steeds meer toe. Dat heeft gevolgen voor de begeleiding van de vrijwilligers.

Aantallen

In de zorg zijn naar schatting meer dan 450.000 vrijwilligers actief, waarvan ruim 100.000 binnen verzorgings- en verpleeghuizen en 50.000 binnen gehandicaptenorganisaties. Bijna een op de zes volwassen Nederlanders ontvangt hulp, blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2016). Meer informatie over feiten en cijfers.

Grote toegevoegde waarde

De inzet van vrijwilligers kan op termijn tot een aanzienlijke besparing in zorgkosten leiden. Maar meer nog dan de financiële waarde, heeft vrijwilligerswerk in kwaliteit uitgedrukte waarde. Dankzij de inzet van vrijwilligers:

 • Is er meer tijd voor cliënten.
 • Is meer aandacht voor cliënten als mens.
 • Kunnen cliënten langer thuis wonen en ook nog eens gezonder en gelukkiger.
 • Ervaren beroepskrachten minder werkdruk en meer werkplezier.
 • Voelen mantelzorgers en familieleden van cliënten zich gesteund.
 • Leven we in een meer betrokken en vitale samenleving.

Verschillende motieven

Vrijwilligerswerk levert per definitie geen geld op. Toch hebben de activiteiten als vrijwilliger in de zorg voor henzelf ook grote waarde. Enkele veelgehoorde redenen van mensen om als vrijwilliger actief te worden in de zorg zijn:

 • Ze willen graag iets voor een ander doen.
 • Ze voelen zich maatschappelijk betrokken.
 • Ze zoeken een zinvolle (vrije)tijdsbesteding.
 • Ze willen andere mensen ontmoeten.
 • Ze willen zich persoonlijk ontwikkelen.
 • Ze kunnen op die manier hun kennis en kunde inzetten.
 • Ze willen werkervaring opdoen.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]