Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Vrijwilligerswerk

Samenwerken met vrijwilligers

Vrijwilligers zijn inzetbaar voor het uitvoeren van tal van activiteiten die bijdragen aan het welbevinden van individuele of groepen cliënten. Het is de taak van de zorgorganisatie ervoor te zorgen dat vrijwilligers hun werkzaamheden op een goede en plezierige manier kunnen uitvoeren.

Om te zorgen dat vrijwilligerswerk op een duurzame en toekomstbestendige manier plaatsvindt gelden er twee basisprincipes voor de inrichting van de organisatie: 

  1. Er zijn specifieke voorwaarden nodig om vrijwilligers te mobiliseren en hen te stimuleren hun kwaliteiten optimaal te ontwikkelen en in te zetten voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben.
  2. Vrijwilligers kunnen het beste begeleid worden op de plek waar ze actief zijn.

Specifieke voorwaarden

Vrijwilligers ontvangen geen financiële beloning en vormen daardoor een wezenlijk andere groep dan de beroepskrachten die wél betaald krijgen voor hun werk. De manier waarop zij benaderd worden en hoe er met hen omgegaan wordt is daarom extra belangrijk. Met het oog op de toekomst zullen zorgorganisaties meer moeite moeten doen om nieuwe vrijwilligers te vinden en aan zich te binden. Daarom is het goed om stil te staan bij de wensen en behoeften van diverse, nieuwe (groepen) vrijwilligers. Ook is het belangrijk dat er goede contacten zijn met diverse organisaties. Het vraagt dus constant aandacht (en tijd en deskundigheid) om de voorwaarden voor het vrijwilligerswerk op peil te houden en steeds weer aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

Begeleiden op de werkplek

Vrijwilligers verrichten allerlei werkzaamheden op diverse plekken in de zorgorganisatie. Om hun werk goed te kunnen doen moeten ze over relevante informatie beschikken, vragen kunnen stellen en antwoorden krijgen, signalen door kunnen geven et cetera. Ook contact met familie kan vrijwilligers helpen bij hun werk. Dit alles kan het beste op de werkplek zelf gebeuren. Door medewerkers, collega-vrijwilligers, familieleden en natuurlijk ook in de contacten met cliënten.

Tip: Contactpersoon voor vrijwilligers

Een van de medewerkers treedt vaak op als contactpersoon voor de vrijwilligers. Dat is echter niet voldoende voor vrijwilligers om op alle fronten hun werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren. Daarvoor is óók de medewerking van de andere medewerkers nodig.

  • Lees meer in Een stevig fundament (pdf), een handreiking over organisatie en coördinatie van vrijwilligerswerk.

samenwerken zorgorganisatie en vrijwilligers 

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]